BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzybek Olga (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Przekształcenia spółek handlowych w polskim prawie bilansowym
Transformations of Companies in the Polish Accounting Act
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 57-64, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Rachunkowość, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych, Prawo bilansowe
Accounting, Legal transformation of entities, Balance law
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - artykuł ma na celu przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu rachunkowości przekształceń spółek handlowych. Metodologia badania - analiza istniejących przepisów ustawy o rachunkowości i ich interpretacja na potrzeby procesu przekształcenia. Wynik - praca prezentuje aspekty finansowe związane ze sporządzeniem planu przekształcenia wraz z załącznikami oraz obowiązki rachunkowe na dzień poprzedzający dzień przekształcenia (zamknięcia ksiąg) i na dzień przekształcenia (otwarcia ksiąg). Oryginalność/Wartość - przekształcenia podmiotów gospodarczych są szeroko omawiane w literaturze prawniczej,jednak szczegółowe aspekty bilansowe są w zasadzie pomijane. Ustawa o rachunkowości z kolei zawiera tylko nieliczne uregulowania w zakresie przekształcenia, stąd jego księgowe ujęcie jest problematyczne w praktyce rachunkowości. Artykuł wypełnia lukę w literaturze, dzięki czemu może stanowić pomoc dla służb księgowych zaangażowanych w procesach przekształceń. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of the article is to depict the most important problems concerning the accounting for transformation of a commercial company. Design/Methodology/Approach - the analysis of prevailing regulations in the Polish Accounting Act and their interpretation with regard to the transformation process. Findings - the paper depicts financial aspects of a company transformation plan together with the attachments, accounting obligations at the date which precedes a change in a legal status (when the books of accounts are closed) and requirements at the date of a change in the legal status (when the books of accounts are opened). Originality/Value - transformations of companies are widely discussed in legal literature, but the accounting aspects are essentially ignored. The Polish Accounting Act contents few specific principles in the area of company's transformation, hence its accounting treatment is problematic in practice. The article fills the gap in literature and thus it can be helpful for accountants concerned in transformation process. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jacyszyn J., Wręczycka K. (2001), Transformacja spółek osobowych. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego. Porównanie spółek osobowych, Studio STO, Bielsko- Biała.
  2. Janik E. (2010), Przekształcenia spółek handlowych. Uwarunkowania ekonomiczne i prawne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
  3. Kidyba A., Witosz A., Pyzioł W., Frąckowiak J., Popiołek W. (2008), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, LexisNexis, Warszawa.
  4. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Tytuł IV. łączenie, podział i przekształcanie spółek, tytuł V. Przepisy karne, tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepisy końcowe (2011), red. T. Siemiątkowski, R. Potrzeszcz, LexisNexis, Warszawa.
  5. Majkut Z. (2007), Łączenie się, podział i przekształcanie spółek prawa handlowego, AKAPIT, Toruń.
  6. Miś G. (2005), Przekształcenia spółek handlowych, C.H. Beck, Warszawa.
  7. http://newconnect.pl/pub/dokumenty_informacyjne/Dokument_Informacyjny_TAXUS_FUND_3.12.10. pdf (5.07.2013).
  8. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, DzU 2000, nr 94, poz. 1037, z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
  10. Witosz A. (2001), Przekształcenia spółek w kodeksie spółek
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu