BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wyniki badań w zakresie stosowanych rozwiązań w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w wybranych krajach europejskich
The Results of Questionnaire Research of Accounting Models for Public Finance Sector Units in Chosen European Countries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 87-100, tab.
Keyword
Jednostka sektora finansów publicznych, Sektor finansów publicznych, Rachunkowość budżetowa, Budżet zadaniowy, Modele rachunkowości, Finanse publiczne
Public finance sector units, Public finance sector, Government accounting, Task budget, Models of accounting, Public finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie wyników ankiety dotyczącej rozwiązań rachunkowości stosowanych w rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w wybranych krajach europejskich. Metodologia badań - wyniki ankiety zostały opracowane na podstawie informacji pozyskanych od oficerów łącznikowych i przedstawicieli policji akredytowanych na terytorium RP. Ankietowaniem objęto 11 krajów: Austrię, Belgię, Bułgarię, Francję, Hiszpanię, Holandię, Niemcy, Rumunię, Słowację, Szwecję, Wielką Brytanię. Zwrotnie otrzymano treść z 7 państw: Austrii, Belgii Bułgarii, Francji, Holandii, Rumunii, Wielkiej Brytanii. Wyniki - w artykule zostaną przedstawione informacje o rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych w wybranych państwach Europy na podstawie informacji uzyskanych w badaniu ankietowym. Oryginalność - przedstawione wyniki badań ankietowych są jednym z rezultatów prac wykonanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Konsorcjum Naukowo-Przemysłowe SECURUS. Założeniem wyjściowym przeprowadzonych badań była ocena, że realizacja zadań w dziedzinie praw i wolności obywateli i interesów państwa w sferze bezpieczeństwa wymaga zarówno zagwarantowania policji właściwych warunków funkcjonowania, jak i najlepszego wykorzystania, w celu uzyskania wyników o najwyższej jakości, dostępnych policji zasobów. Materiał opracowany w ramach zadania 9. Analiza doświadczeń zagranicznych dotyczących modeli rachunku kosztów stosowanych w policji; red. Marcin Kaczmarek. Projekt rozwojowy Nr OR00004011 pt.: Model optymalizacji organizacji zarządzania policji w obszarze kosztów, transportu i gospodarowania nieruchomościami, finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wykonywany przez Konsorcjum naukowo-przemysłowe SECURUS w ramach umowy Nr 0040/R/T00/2010/11. (abstrakt oryginalny)

The article presents the accounting framework for public finance sector units in chosen European countries based on the information obtained in questionnaire research. The presented results of questionnaire are the effect of the project work conducted by scientific-industrial consortium SECURUS. The aim of the questionnaire was to obtain the information on accounting frames and information capabilities used for New Public Management in public finance sector units. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu