BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kędzierska-Bujak Ilona (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wykorzystanie cyklu Deminga do podnoszenia jakości nauczania rachunkowości na uczelniach oraz modyfikacji specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość
The Use of the Deming Cycle in Higher Education to Improve the Quality of Teaching Accounting and Modify Specializaties in Finance and Accounting Specialization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 109-118, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Rachunkowość, Dydaktyka, Koło Deminga, Jakość kształcenia
Accounting, Teaching, Deming cycle, Quality education
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem niniejszego artykułu jest wskazanie możliwości wykorzystania cyklu Deminga do poprawy jakości nauczania z rachunkowości, a także do modyfikacji specjalności na różnych kierunkach studiów, a w szczególności na kierunku Finanse i Rachunkowość. Metodologia badania - metody badawcze zastosowane w trakcie pisania artykułu to przede wszystkim badania literaturowe oraz przemyślenia Autorki i dedukcji. Wynik - cykl Deminga można wykorzystać na uczelniach wyższych zarówno do poprawy jakości nauczania przedmiotów związanych z rachunkowością, jak i podczas wykonywania modyfikacji specjalności na kierunku Finanse i Rachunkowość. Można go również zastosować w niższych szczeblach edukacji. Oryginalność/Wartość - artykuł ten pokazuje, że cykl Deminga można wykorzystać nie tylko w przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale również w szkolnictwie do poprawy jakości nauczania, w tym przedmiotów związanych z rachunkowością, oraz do modyfikacji specjalności otwieranych w ramach różnych kierunków studiów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the aim of this article is to identify the possibility of using Deming cycle to improve the quality of Accounting courses, as well as to develop new specialities in various areas of studies, particularly in Finance and Accounting. Design/Methodology/Approach - research methods used while writing the article is mainly the literature study and the Author's reflections and deductive reasoning. Findings - deming cycle can be used at universities, both to improve the quality of teaching of Accounting and modify specialities in Finance and Accounting. It can also be used in the lower level education. Originality/Value - this article shows that the Deming cycle can be used not only in manufacturing enterprises but also in the education system to improve the quality of education, including in the subjects related to accounting, and to modify specialties opened in the fields of study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Arora R. (2000), Encyclopaedic dictionary of organization behaviour Volume 2 (O-Z), Arup& Sons, New Delhi.
 2. Business Dictionary Dostępne w Internecie (6.05.2013).
 3. Dahlgaard J.J., Kristensen K., Khanji G.K. (2002), Fundamentals of Total Quality Management: Process Analysis And Improvement, Tyaylor & Francis Group, Abingdon.
 4. Evans J.R., Lindsay W.M. (2008), Managing for Quality and Performance Exellence, Thomson Learning Inc., Mason.
 5. Evans J.R., Lindsay W.M. (2009), Managing for Quality and Performance Exellence, South- Western Cangage Learning Inc, Mason.
 6. Hossain M.M. (2008), Development of statistical quality control: evolution or revolution, materiały z konferencji "39th Annual Meeting of the Decision Sciences Institute" Baltimor Meryland 22-25 listopad 2008 roku, Dostępne w Internecie (6.05.2013).
 7. Juran, J. M. (1997), Early SQC: A Historical Supplement, "Quality Progress" 30(9).
 8. Mroczko F. (2011), Zarządzanie jakością, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsię-biorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych.
 9. Ramasamy S. (2005), Total Quality Management, Tata McGraw-Hill, New Delhi.
 10. Rampersad H.K. (2004), Kompleksowa karta wyników, Wydawnictwo Placet, Warszawa.
 11. Suganthi L., Samuel A.A. (2004), Total Quality Management, Prentice-Hall of India Learning Pvt. Ltd., New Delhi.
 12. Wyrębek H. (2009), Zarządzanie jakością w organizacjach edukacyjnych, Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach nr 83, "Administracja i Zarządzanie" nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu