BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimczak Katarzyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wpływ kultury na harmonizację rachunkowości na świecie
The Influence of Culture on Harmonization of Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 119-126, bibliogr. 22 poz.
Keyword
Rachunkowość, Kultura, Harmonizacja
Accounting, Culture, Harmonisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Kultura narodowa jest często wymieniana jako jeden z ważniejszych elementów środowiska społeczno-ekonomicznego rachunkowości. Uznaje się, że idee, przekonania i wartości, które są podzielane przez członków społeczeństwa mogą wpływać zarówno na założenia, ramy teoretyczne oraz formalno-prawne podstawy systemu rachunkowości, jak i na sposób stosowania określonych rozwiązań księgowych w praktyce. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ może mieć kultura na procesy harmonizacji rachunkowości na świecie. (abstrakt oryginalny)

National culture is often listed as one of the most important elements of the socio-economic environment of accounting. It is believed that ideas, believes and values shared by a society may influence fundamental assumptions, theoretical framework and legal organization of accounting system as well as practical implementation of accounting solutions. In the article, the potential influence of culture on harmonization of accounting in the world is discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Doupnik T.S., Richter M. (2004), The Impact of Culture on the Interpretation of "In Context" Verbal Probability Expressions, "Journal of International Accounting Research" Vol. 3, No. 1.
 2. Doupnik T.S., Riccio E.L. (2006), The influence of conservatism and secrecy on the interpretation of verbal probability expressions in the Anglo and Latin cultural areas, "International Journal of Accounting" No. 41.
 3. Doupnik T.S., Richter M. (2003): Interpretation of uncertainty expressions: a cross - national study, "Accounting, Organizations and Society" No. 28.
 4. Eddie I.A. (1990), Asia Pacific cultural values and accounting systems, "Asia Pacific Management Forum" Vol. 16.
 5. Gray S.J., Vint H.M. (1995), The Impact of Culture on Accounting Disclosures: Some International Evidence, "Asia-Pacific Journal of Accounting" Vol. 21.
 6. Gray S.J. (1988), Towards a Theory of Cultural Influence on the Development of Accounting Systems Internation-ally, "Abacus" Vol. 24, No. 1.
 7. Hofstede G., Hofstede G.J., Minkov M. (2011), Kultury i organizacje, PWE, Warszawa.
 8. Hope O.K. (2003), Firm-Level Disclosures and the Relative Roles of Culture and Legal Origin, "Journal of Inter-national Financial Management and Accounting" Vol. 14, No. 3.
 9. Jaggi B., Low P.Y. (2000), Impact of Culture, Market Forces, and Legal System on Financial Disclosure, "Inter-national Journal of Accounting" Vol. 35, No. 4.
 10. Marrero J., Brinker T. (2007), Are Accounting Standards Uniform? Recognizing Cultural Differences Underlying Global Accounting Standards, "Journal of Financial Service Professionals" January.
 11. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2011 (2011), IASB, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
 12. Nobes Ch. (2006), The survival of international differences under IFRS: towards a research agenda, "Accounting and Business Research" Vol. 36. No. 3.
 13. Phillips L.D., Wright C.N. (1975), Cultural Differences in viewing uncertainty and assessing probabilities, w: Decision Making and Change in Human Affairs, red. H. Jungermann, G. Zeuws, Reidel Publishing Com-pany, Dordrecht, Holland.
 14. Reagan, R.T., Mosteller F., Youtz C. (1989), Quatitative meanings of verbal probability expressions, "Journal of Applied Psychology" 74(3).
 15. Salter S.B., Niswander F. (1995), Cultural influence on the development of accounting systems internationally: a test of Gray's (1988) theory, "Journal of International Business Studies" Vol. 26.
 16. Schultz J.J., Lopez T.J. (2001), The Impact of National Influence on Accounting Estimates: Implications for International Accounting Standard-Setters, "The International Journal of Accounting" Vol. 36, No. 3.
 17. Simpson R.H. (1963), Stability in meanings for quantitative terms: A comparison over 20 years, "Quarterly Jour-nal of Speech" 49.
 18. Teigen K.H., Brun W. (1999), The directionality of verbal probability expressions: Effects on decisions, predictions, and probabilistic reasoning, "Organizational Behavior and Human Decision Process" 80(2).
 19. Tsakumis G.T., Campbell D.R., Doupnik T.S. (2009), IFRS: Beyond the Standards, "Journal of Accountancy" February.
 20. Wallsten T.S., Fillenbaum S., Cox A. (1986), Base rate effects on the interpretation of probability and frequency expressions, "Journal of Memory and Language" 25.
 21. Tsakumis G.T. (2007), The Influence of Culture on Accountants, Application of Financial Reporting Rules, "Abacus" Vol. 43, No. 1.
 22. Akman N.H. (2011), The Effect of IFRS Adoption on Financial Disclosure: Does Culture Still Play A Role?, "American International Journal of Contemporary Research" Vol. 1, No. 1, July.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu