BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowak Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Identyfikacja przyczyn i sprawców oszustw finansowo-księgowych - ujęcie statystyczne
Identifying Causes and Perpetrators of the Financial Accounting Frauds - Statistical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 139-148, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rachunkowość, Przestępczość, Oszustwa w sprawozdaniach finansowych, Rachunkowość kreatywna
Accounting, Crime, Fraud in the financial statements, Creative accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem artykułu jest próba zidentyfikowania przyczyn oszustw finansowo-księgowych, a także osób odpowiedzialnych za popełnione przestępstwa. Metodologia badania - analiza krytyczna na podstawie literatury oraz badań ankietowych Stowarzyszenia Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych (ACFE). Wynik - identyfikacja dwóch grup społecznych najbardziej skłonnych do popełniania przestępstw gospodarczych. Wyodrębniono również motywy psychologiczne i ekonomiczne, które mogą być przesłanką występujących nadużyć. Oryginalność/Wartość - artykuł dotyczy ważnego i aktualnego problemu związanego z rachunkowością. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the main purpose of the article is determine reasons of financial accounting frauds. As well as, people responsible for them. Design/Methodology/Approach - based on the data from literature and the questionnaire survey made by the Association of Certified Fraud Examiners, critical analysis was performed. Findings - two social group with the highest risk of economic crime have been identified. Psychological and economical reasons, which can indicate occurring frauds, were defined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bela A., Bolesławska E. (2005), Oszustwa finansowe. Podręcznik audytora, Warszawa.
 2. Gut P. (2006), Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Kamela-Sowińska A. (2006), Psychologiczne i ekonomiczne źródła oszustw księgowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 32, Warszawa.
 4. Kutera M. (2008), Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 5. Mazurek S. (2007), Fałszerstwa i błędy w sprawozdaniach finansowych oraz ich wpływ na ocenę wypłacalności przedsiębiorców, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" nr 455, Szczecin.
 6. Piłat K. (2006), Księgowość będzie jednolita, "Rzeczpospolita" 2.10.2006.
 7. Piłat K. (2006a), Nadzór nad audytorami będzie rozszerzony, "Rzeczpospolita" 4.05.2006.
 8. Report to the Nations on occupational fraud and abuse 2012 (2012), Global Fraud Study, ACFE.
 9. Rochowicz P. (2005), Buchalter wyższej kategorii to mniejsze ryzyko, "Rzeczpospolita" 8.12.2005.
 10. Wąsowski W. (2003), Fałszowanie sprawozdań finansowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa.
 11. Wells J.T. (2006), Nadużycia w firmach. Vademecum, Zapobieganie i wykrywania, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu