BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Koszty uzyskania przychodów i warunki ich uznawania
Conditions for Recognition of Tax Costs
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 163-170, bibliogr. 4 poz.
Keyword
System podatkowy, Koszty uzyskania przychodów
Tax system, Cost of revenue
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - koszty mogą być uwzględnione w rachunku podatkowym wyłącznie wówczas, gdy zostaną faktycznie poniesione. Celem artykułu jest przedstawienie i analiza warunków jakie muszą zostać spełnione, aby możliwe było uznanie kosztu za podatkowy. Metodologia badania - w opracowaniu dokonano krytycznej analizy przepisów ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz analizy komentarzy dotyczących kontrowersyjnych zapisów w ustawach. Wynik - w artykule zidentyfikowano ryzyka podatkowe wynikające ze stosowania przepisów dotyczących warunków uznawania kosztów w rachunku podatkowym. Oryginalność/Wartość - ustalenie zasad uznawania kosztów podatkowych, a także zagrożeń i szans dotyczących uznawania kosztów za poniesione na potrzeby rachunku podatkowego, pozwala na uniknięcie lub minimalizację negatywnych konsekwencji ryzyka podatkowego, a także na uzyskanie korzyści podatkowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the costs may be included in the income tax only if they are actually incurred. The purpose of this article is to present and analyse the conditions that must be met in order to be able to recognize the cost as incurred within a specified period. Design/Methodology/Approach - the paper presents a critical analysis of the provisions of the income tax laws of natural and legal persons, as well as some comments to the regulations, court decisions and interpretations of the tax authorities. Findings - the article identified tax risks arising from the application of the provisions on the conditions for recognition costs in the income tax. Originality/Value - establishing rules for the recognition of tax costs, as well as the risks and opportunities relating to the recognition of costs as incurred for the purposes of the tax bill to avoid or minimize the negative consequences of tax risks, as well as to obtain a tax advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nykiel W., Mariański A., Strzelec D., Walińska E., Bojanowski W., Wencel A. (2007), Leksykon kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych, ODDK, Gdańsk.
  2. Fedak Z., Kossakowski E. (2013), Korekta kosztów podatkowych z tytułu nieopłaconych faktur, "Rachunkowość" nr 2.
  3. Podatek dochodowy od osób prawnych (2013), red. J. Marciniuk, C.H. Beck, Warszawa.
  4. Poszwa M. (2009): Rachunek kosztów uzyskania przychodów, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w zarządzaniu dokonaniami, PN UE we Wrocławiu, nr 53, Wrocław
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu