BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Badanie opinii na temat przygotowania absolwentów kierunku "Finanse i rachunkowość" do wykonywania zawodu księgowego na podstawie badań ankietowych
Reaserch Analysing "Finance and Accounting" Faculty Graduates' Readiness to Become Professional Accountants - First Outcome
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, t.1, s. 5-18, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Pracodawcy, Studenci, Księgowy, Badanie opinii
Employers, Students, Accountant, Opinion research
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie fragmentów wyników przeprowadzonych przez autorkę badań ankietowych w zakresie zdiagnozowania opinii pracodawców na temat przygotowania absolwentów kierunku finanse i rachunkowość do wykonywania zawodu księgowego, a także po-znania opinii samych absolwentów i studentów tego kierunku w kwestii ich przygotowania do pracy w działach finansowo-księgowych. Wnioski wysnute na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzają konieczność ciągłego dostosowywania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb praktyki w celu osiągnięcia pożądanych efektów kształcenia. Aktualizacja programów kształcenia wynika z jednej strony z rosnących wymagań pracodawców wobec kandydatów do pracy w działach finansowo-księgowych, a z drugiej - ze zbyt niskiej oceny przydatności przedmiotów z zakresu rachunkowości w wykonywaniu obowiązków zawodowych, wystawionej przez absolwentów i studentów. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to present the first outcome of the research on employer's opinion on "Finance and accounting" faculty graduates' readiness to become professional accountants. The survey aimed also to gather students' and graduates' opinion on knowledge and skills obtained at the university versus expectations from potential employee in the finance and accounting department. The conclusions drawn in the research point out that Universities have to continuously adjust their offer to the market needs to achieve set educational goals. Educational programs have to be updated on continues basis as there is observed increasing demand from the employers, who expect more and more from the finance and accounting graduates and moreover the curriculum subject's relevance to the future professional carrier requirements is judged lower and lower by students and graduates. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bartler M. (2010), Budowanie przywiązania do firmy pozwala zatrzymać talenty, "Harvard Business Review Polska", październik.
  2. FIMA o nas, http://fima.pl/pl/O+nas (12.08.2012).
  3. Jankowski W.B. (2010), Młodzi u bram - ostatni raz, "Harvard Business Review Polska", październik.
  4. Raport z badań w projekcie Uczelnia Przyjazna Pracodawcom (2010), red. Ł. Arendt, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych - e-Dialog Sp. z o.o., Warszawa.
  5. Skarul B., Pokolenie Y - przytłoczeni rzeczywistością, http://www.gs24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20090207/ REPORTAZE/87811343 (5.05.2011).
  6. Solska J., Młodość idzie w klapkach. Raport: Pokolenie Y na rynku pracy, http://www.polityka.pl/rynek/gospodarka/ 270628,1,raport-pokolenie-y-na-rynku-pracy.read#ixzz1MhmEBVwy (5.05.2011).
  7. Uczelnia Przyjazna Pracodawcom, http://www.uczelniaprzyjaznapracodawcom.pl/ (28.02.2012).
  8. Założenia do nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, http://www.bip.nauka.gov.pl/_gAllery/73/10/7310/ 20091030_EEE_zalozenia_po_RM.pdf (5.05.2011).
  9. Zydel R. (2010), Młodzi w krzywym zwierciadle, "Harvard Business Review Polska", październik.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu