BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szydełko Łukasz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Rozliczenia wewnętrzne między ośrodkami odpowiedzialnosci w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo
Internal Accounts Between Responsibility Centers in Process Orientated Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 501-507, Rys., bibliogr. poz. 5
Keyword
Koszty, Pomiar produktywności, Przedsiębiorstwo
Costs, Measurement of productiveness, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
W artykule zostały poruszone problemy związane z funkcjonowaniem i rozliczaniem pomiędzy sobą ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwach zorientowanych procesowo. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia związane z architekturą procesów (wzajemne relacje, kierunki świadczeń, zakresy odpowiedzialności kierowników), dostępnością informacji kosztowych oraz doborem odpowiednich metod do rozliczeń. (abstrakt oryginalny)

In this article author presents problems which are connected with internal accounts between process responsibility centers. The main areas are concentrated on relation between centers, directions on services, accessibility of process cost information and method of accounts. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. May M.: Business Process Management. Integration In a web-enabled environment. Prentice Hall, Pearson Education, London 2003.
  2. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2003
  3. Sierpińska M., Niedbała B.: Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa 2003.
  4. Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  5. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele i metody, red. K. Perechuda, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu