BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
O potrzebie wprowadzenia przedmiotu rachunkowość podatkowa do programu studiów ekonomicznych
The Need to Implement the Subject "Tax Accounting" at All Economics Studies' Program
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 9, s. 531-540, Tab., bibliogr. poz. 4
Keyword
Rachunkowość, Finanse, Przedsiębiorstwo
Accounting, Finance, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Pojęcie "rachunkowość podatkowa" nie jest jeszcze popularne w Polsce. Kilka autorów zaczyna używać tego pojęcia dla określenia sposobu przekształcenia danych z rachunkowości finansowej dla potrzeb rozliczeń podatkowych. Autorzy ci prezentują treści rachunkowości podatkowej nieco odmiennie. Zachodzi potrzeba wprowadzenia na wszystkich studiach ekonomicznych przedmiotu "rachunkowość podatkowa" i ujednolicenia sylabusów. Współczesny księgowy powinien być wyposażony w wiedzę o strategiach podatkowych.(abstrakt oryginalny)

The term "tax accounting" is not popular in Poland. A few authors start to use this term to describe the method of converting information from financial accounting to tax calculations' needs. These authors present the content of tax accounting differently. There is a need to implement the subject "tax accounting" as well as standardize the program at all economics studies. Contemporary accountants should posses the knowledge of tax strategy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Olchowicz J.: Rachunkowość podatkowa. Difin, Warszawa 2005.
  2. Rozliczenia podatkowe przedsiębiorców. Red. M. Poszwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  3. Winiarska K., Startek K.: Rachunkowość podatkowa. Zadania, pytania, testy. C.H. Beck, Warszawa 2008.
  4. Winiarska K.: Zadania z rachunkowości podatkowej. PTE, Szczecin 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu