BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzazga Dominik (Uniwersytet Łódzki)
Title
Instrumentarium polityki energetycznej samorządów lokalnych w świetle wymogów gospodarki przestrzennej polskich miast - próba oceny z punktu widzenia trwałego i zrównoważonego rozwoju
Evaluation of Integrated Energy Management and Spatial Planning Instruments Within Polish Cities as a Tool for Implementation Sustainable Development
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2008, t. 215, s. 127-137, tab., rys.
Issue title
Wybrane aspekty zarządzania i gospodarowania w sektorze publicznym
Keyword
Polityka energetyczna, Samorząd terytorialny, Gospodarka przestrzenna, Miasto, Rozwój zrównoważony
Energy policy, Local government, Spatial economy, City, Sustainable development
Note
summ.
Abstract
Istotę interaktywnego zarządzania gospodarką energetyczną i przestrzenną w rozwoju miast stanowi integralne (kompleksowe) ujmowanie problemów zaopatrzenia i użytkowania energii oraz zagospodarowania przestrzennego jednostki terytorialnej. Integracja taka jest możliwa poprzez współdziałanie, czyli interakcję, podmiotów uczestniczących w gospodarowaniu energią na terenie jednostki terytorialnej. Celem takiego współdziałania jest zmniejszenie poziomu energochłonności miast oraz, ogólnie, negatywnych skutków działalności lokalnej energetyki wobec środowiska przyrodniczego, a także kreowanie bardziej przyjaznej środowisku przyrodniczemu struktury przestrzennej miast, sprzyjającej zarazem racjonalniejszej konsumpcji energii. Ujmując te kwestie syntetycznie, powiedzieć można, iż efektem procesu interakcji podmiotów lokalnej gospodarki energetycznej ma być większa integracja ich działań, a ich celem - trwałość rozwoju i zrównoważenie procesów zaopatrzenia i konsumpcji energii z procesami zachodzącymi w środowisku przyrodniczym. (fragment tekstu)

This paper presents a short description of the integrated energy management and spatial planning concept developed within municipal sector. Integrated approach to space and energy issue ought to be an important tool for implementation sustainable development in community, but it needs wider interaction between stakeholders, such as: local authorities, energy consumers, producers and distributors which existing in the city. It means that a new institutional and organisational tool ought to be developed to coordinate spatial (physical) planning and integrated resource planning technique, as well as other instruments (e.g.: financial, educational, material). On the background of the research which has been done in this field within 14 biggest cities in Poland, some conclusions and recommendation for Polish local governments and their management practices are presented in the final paragraph. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Capello R., Nijkamp P., Pepping G., (in association with: K. Bithas, R. Camagni, H. Coccossis): Sustainable Cities and Energy Policies, The series of books: Advances in Spatial Science, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg 1999, s. 25-27.
  2. Hall P., Pfeiffer U., Urban Future 21. A Global Agenda for Twenty-First Century Cities, The Federal Ministry of Transport, Building and Housing of the Republic of Germany, E&FN SPOON, Taylor & Francis Group, London 2000, s. 113, 316-317.
  3. Owens S., Spatial Structure and Energy Demand, [w:] D. R. Cope, P. Hills, P. James (eds.), Energy Policy and Land-Use Planning. An International Perspective. Pergamon Press, Oxford-New York-Toronto-Sydney-Paris-Frankfurt 1984, s. 215-238.
  4. Urban Energy Handbook. Good Local Practice. OECD Publications, Paris 1995, s. 57-58.
  5. Hille E., Popczyk J., Stodulski W., Raport 3/97. Prywatyzacja elektroenergetyki w Polsce a ekorozwój. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 1997, s. 5.
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu