BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buczkowska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Transakcje wewnątrzwspólnotowe w polskich jednostkach gospodarczych
Intercommunity Transactions in Polish Economic Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 5-18, Rys., tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Rachunkowość, Pomiar produktywności, Przedsiębiorstwo
Accounting, Measurement of productiveness, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Po wejściu do Unii Europejskiej w Polsce nastąpiły diametralne zmiany gospodarcze, polityczne i prawne, w szczególności związane z obrotem towarowym z zagranicą. Zniesienie kontroli granicznych oraz wzajemne uznanie norm towarowych i przepisów podatkowych pozwoliły na swobodny przepływ towarów oraz nieskrępowaną wymianę towarową pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Swobodny przepływ towarów wymaga od państw członkowskich harmonizacji podatków, opłat celnych i zastosowania jednolitych standardów'.(abstrakt oryginalny)

When Poland joined European Union, diametrical economic, politic and legal changes occurred, mainly related to the extemal trade tumover. When the new regulations which had already been in force in the European Union came into force, conception of import and export of goods didn't perish, but still have coexisted correspondingly with intercommunity purchase and intercommunity supply of goods. The article presents the essence and the scalę of intercommunity transactions, rules of their attestation and the specificity of their taxation (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gruchot E.: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w księgach rachunkowych. "Gazeta Podatkowa" 2005, nr 31.
  2. Krywań T.: Jak rozpoznać czy doszło do wewnątrzwspólnotowej transakcji trójstronnej. "Biuletyn VAT" 2005, nr 1.
  3. Sobieska I.: Wewnątrzwspólnotowa dostawa. "Forum doradców podatkowych" 2005, nr 3.
  4. Sobieska I., Zieleźny J., Jastrzębska B.: VAT dla praktyków. PWK, Kraków 2005.
  5. Szósta dyrektywa Rady nr 77/388 z 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, wspólny system podatku od wartości dodanej, ujednolicona podstawa opodatkowania z późn. zm.
  6. Tomaszewski K.: Okresy przejściowe po uszlachetnianiu. "Gazeta Prawna" 2005, nr 36.
  7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wystawiania faktur i sposobu ich przechowywania, t.j. DzU 2005, nr 95, poz. 795.
  8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. DzU nr 54, poz. 535 zpóźn. zm.
  9. Węgierska A.: Rejestracja podatników dla potrzeb transakcji "unijnych". "Gazeta Podatkowa" 2005, nr 29.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu