BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drumlak Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zarządzający jednostką gospodarczą - główni użytkownicy systemu informacyjnego rachunkowości
Managers - The Main Group of Users of the Information Generated from Accounting Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 33-43, Bibliogr. poz. 11
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Przedsiębiorstwo
Accounting, Management accounting, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Nieustanny rozwój gospodarki rynkowej, jaki ma miejsce na przełomie wieków pokazuje, że oprócz tradycyjnych czynników produkcji, takich jak ziemia, kapitał i praca ludzka, niezbędne dla funkcjonowania przedsiębiorstw stały się różnego rodzaju informacje (traktowane jako czwarty czynnik produkcji).(abstrakt oryginalny)

The article describes the main characteristics of the managers, one of the main users of the informations generated from accounting systems. Management as a proceess as well as a function has been defined. Than significant role of managers at different level of has been emphasized. Characterists that describe efiFective managers and proper style of leaderships have been pointed out. As we live in the information society, access to the right information is one of the key success factor to become a winning leader or succesful manager. Therefore an important role of accounting system in delivering information for decision making has been noted and underlined. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamska A.: Rola i zadania dyrektora finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 2. Bartkowiak G.: Psychologia zarządzania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 3. Bieniok H.: Metody sprawnego zarządzania. Placet, Warszawa 2004.
 4. Czarnecki J.S.: Rachunkowość dla menedżera - czy ostatni będą pierwszymi? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości t. 27 (83). SKwP, Warszawa 2005.
 5. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 6. Kisielnicki J.: Informatyczna infrastruktura zarządzania. PWN, Warszawa 1992.
 7. Nickels G.: Zrozumieć biznes. Dom Wydawniczy Bellona, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000.
 8. Stoner J., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE, Warszawa 1999.
 9. Turyna J.: System informacyjny rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 10. Watson T.J.: W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 11. Welch J.: Winning znaczy zwyciężać. Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu