BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głodek Zenon (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Funkcja informacyjna w aspekcie rozwoju metod i techniki rachunkowości
Information Function in the Aspect of Accoutancy. Methods and Technigues Evolution
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 45-54, Bibliogr. poz. 7
Keyword
Rachunkowość, Rachunkowość jako system informacyjny, Przedsiębiorstwo
Accounting, Accountancy as information system, Enterprises
Note
streszcz., summ..
Abstract
Powszechnie wiadome jest, że dobra jakościowo informacja, uzyskana we właściwym czasie, zmniejsza niepewność sytuacji decyzyjnych. Stąd też do istotnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie należą procesy zbierania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Ich efektem jest informacja o innych procesach mających bezpośredni wpływ na osiągnięcie celu przedsiębiorstwa. Właśnie od jakości dostarczanej informacji zależy jakość podejmowanych decyzji, a w efekcie stopień spełnienia celu. Jeden z kluczowych obszarów systemu informacyjnego przedsiębiorstwa stanowi system rachunkowości. Jakość dostarczanej przez rachunkowość informacji zależy w znacznej mierze od stosowanych metod i techniki.(abstrakt oryginalny)

The article introduces major directions of changes In accounting especially modifications in methods and techniąues of accounting. The article also presents the influence of these changes on the informative function of accounting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Business intelligence, Compiiterword Custom Pubhshing, listopad 2001 r.
  2. Dolny R.: Nowoczesne metody Controllingu w systemie zintegrowanym SAP R/3. INVAR SYSTEM SA.
  3. Głodek Z., Budziński R., Becker J.: Komputerowy system informacji finansowo-ksiągowej w przedsiębiorstwie. Politechnika Szczecińska, Szczecin 2000, s. 89 i n.
  4. Grudzewski W.M., Marczak J., Szczeblewa M.: Zintegrowany System Zarządzania "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2000, nr 6.
  5. Jamga A.; Rachunkowość zarządcza na świecie wczoraj - dziś - jutro. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 1999, nr 1.
  6. Podstawy rachunkowości. Red. K. Sawicki. PWE, Warszawa 1998, s. 12.
  7. Sobańska I.: Jak zmienia się praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 8.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu