BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dudycz Tadeusz (Politechnika Wrocławska), Brycz Bogumiła (Wrocław University of Technology)
Title
Czy polskie przedsiębiorstwa zwiększają efektywność?
Are Polish Businesses Stepping Up Their Efficiency?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 27-40, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Przedsiębiorstwo, Efektywność
Enterprises, Effectiveness
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych nad efektywnością funkcjonowania polskich przedsiębiorstw wiatach 1995-2005. Badaniem objęto takie podstawowe mierniki finansowe, jak: rentowność kapitału własnego, rentowność kapitału zainwestowanego, produktywność kapitału zainwestowanego, zysk generowany przez jednego zatrudnionego i przychód generowany przez jednego zatrudnionego. Na początku śledzono tendencje w kształtowaniu się tych wskaźników we wszystkich badanych przedsiębiorstwach, a następnie otrzymane wyniki analizowano w zależności od wieku powstania przedsiębiorstwa oraz wielkości zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

In the paper the authors present the results of empirical research on efficiency of polish busi-nesses in the years of 1995-2005. The research include such financial ratios as return on eąuity, return on invested capital, invested capital producrivity, EBIT per employee and revenue per employee. The authors analyse the tendency in fluctuafions in the ratios in all of the researched companies as well as in division of the companies according to founded year and size of employment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dudycz T, Brycz B.: Efektywność funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w latach 1995-2004 -wstępne badania empiryczne. W: Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycz. Prace SWSPiZ w Łodzi, seria: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, t. VII, zeszyt lA, Łódź-Wrocław 2006.
  2. Dudycz, T., Brycz B.: Rentowność polskich przedsiębiorstw w powiązaniu z koniunkturą gospodarczą w latach 1995-2004 - badania empiryczne. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1152, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007.
  3. Dudycz T., Skoczylas W., Niemiec A.: Ocena sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw w latach 2002-2003. W: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka. Red. W. Pluta. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1109, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006.
  4. Goetzmann W.N., Garstka S.J.: The Development of Corporate Performance Measures: Benchmarks Before EVA™, http://papers.ssm.com.
  5. Henri J.F." Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap. "Mana-gerial Finance" 2004, nr 6.
  6. Nissim D., Penman S.H.: Financial Statement Analysis of Leverage and How It Informs About Profii-tability and Price-to-Book Ratios. October 2001, http://ssm.com/abstract=292725.
  7. Nissim D., Penman S.H.: Ratio Analysis And Eąuity Yaluation. March 1999, http://ssm.com/abstract=16I222.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu