BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czubakowska Ksenia (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Formalne i czasowe instrumenty polityki bilansowej w zakresie sprawozdania finansowego
Formal and Time Instruments of the Balance Sheet Policy in the Domain of a Financial Statement
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 79-89, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Polityka bilansowa, Sprawozdanie finansowe
Balance sheets policy, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Instrumenty formalnej i czasowej polityki bilansowej odgrywają szczególną rolę zakresie sprawozdań finansowych. Mogą one być wykorzystane zarówno przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, jak i ich badaniu i zatwierdzaniu. Zastosowanie |właściwych instrumentów polityki bilansowej zależy od wielkości i charakteru działalności przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Instruments of formal and time balance sheet policy play a remarkable role in the ain of financial statements. They may be used while preparing the fmancial statement as well as during their examination and approval. Using appropriate instruments of the balance sheet policy depends on the size and activity type of the entity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Czubakowska: Materialna i formalna polityka bilansowa w polskich firmach, w; Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą, red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2002, s. 113.
  2. Kaczmarek M.: Polityka bilansowa jako narzędzie rachunkowości. Rozprawy i Studia T. (DCCXCVI) 722, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008.
  3. MSR nr 1 "Prezentacja sprawozdań finansowych", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, Stowarzyszenie Księgowych w Pol­sce, Warszawa 2007.
  4. MSR nr 8 "Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygo­wanie błędów", w: Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), 1.1, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
  5. Ustawa z 29.09.J994 r. o rachunkowości, DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694, art. 3 ust.l, pkt. 11, z późn.zm.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu