BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedynak Monika (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Efektywność systemów logistycznych
Efficiency of Logistics Systems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 51-56, tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Logistyka, Efektywność, Podejście systemowe
Logistics, Effectiveness, System-based approach
Note
summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące problematyki efektywności systemów logistycznych. Omówione zostały główne cele logistyczne przedsiębiorstwa i ich związek z oceną efektów logistyki, podejście systemowe w logistyce, definicje efektywności oraz najważniejsze jej mierniki. (abstrakt oryginalny)

The article presents ąuestions relates to efficiency of logistics systems. There are discussed the main logistics aims of the company and their relation with evaluation the logistics effects, logistics systems approach, the efficiency definition and the most importeint measures of logistics.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Blaik R: Logistyka, koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2001.
  2. Blaik R: Efektywność procesów logistycznych w aspekcie strategicznym. ILM, Poznań 1998.
  3. Nowicka-Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000.
  4. Pfohl H.: Systemy logistyczne. ILM, Poznań 1998.
  5. Tonndorf H.G.: Logistyka w handlu i przemyśle. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998.
  6. Twaróg J.: Mierniki i wskaźniki logistyczne. ILM, Poznań 2003.
  7. Witkowski J.: Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu