BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyhdalewicz Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Struktura kosztów logistyki przedsiębiorstw handlowych
A Structure of Logistics Costs of Trade Entities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 105-112, tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Struktura kosztów, Logistyka, Przedsiębiorstwo handlowe, Koszty
Cost structure, Logistics, Commercial enterprises, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty logistyki oraz wskazanie ogólnej struktury kosztów ponoszonych na realizację funkcji i procesów logistycznych w przedsiębior­stwach handlowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is clarification of the essence of logistics and indicating generał structure of the costs borne on realization of functions and logistic processes in trade entities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Abt S.: Logistyka w teorii i praktyce. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Pozna­niu, Poznań 2001.
  2. Ficoń K.: Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Impuls Plus Consulting, Gdynia 2001, s. 364.
  3. Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W.: Marketing. PWE, Warszawa 2001.
  4. Rutkowski K.: Wprowadzenie do logistyki dystrybucji, w: Logistyka dystrybucji, red. K. Rutkowski. DIFIN, Warszawa 2000.
  5. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2008.
  6. Sławińska M.: Przedsiębiorstwo handlowe jako podmiot rynku, w: Kompendium wiedzy o handlu, red. M. Sławińska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
  7. Szulce H.: Struktury i strategie w handlu. PWE, Warszawa 1998.
  8. Twaróg J.: Koszty logistyki przedsiębiorstw. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu