BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Turek Izabela (Politechnika Częstochowska)
Title
Znaczenie i wycena wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa
Importance and Valuation of Intangible Fixed Assets in Innovative Activities of Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 229-238, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Rachunkowość, Wartości niematerialne, Wycena wartości niematerialnych, Innowacyjność przedsiębiorstw
Accounting, Intangible asset, Valuation of intangible assets, Enterprise innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - wskazanie znaczenia wartości niematerialnych i prawnych w działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa oraz prezentacja ich wariantów wyceny. Metodologia badania - identyfikacja innowacji i wartości niematerialnych i prawnych, analiza ilościowa danych statystycznych i analiza opisowa zaobserwowanych zjawisk. Wynik - wykazanie, że wartości niematerialne i prawne są wykorzystywane w działalności innowacyjnej przedsiębiorstw i stanowią od 13% do 20% całości nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz ok. 30% nakładów na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach usługowych. Oryginalność/Wartość - powiązanie innowacyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem wartości niematerialnych i prawnych, jako elementu aktywów trwałych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - indication of importance of intangible fixed assets in innovation activity of enterprises and presentation of the way of valuation them. Design/Methodology/Approach - identification of innovation and intangible fixed assets, quantitative analysis of statistics data and descriptive analysis of connections between them. Findings - proving that intangible fixed assets are using in innovation activity of enterprises and they take part from 13% to 20% total expenditures on innovative activity of industrial enterprises and about 30% total expenditures on innovative activity of service enterprises. Originality/Value - connection the innovative activity of enterprises with using the intangible fixed assets, as the part of fixed assets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślak M. (2011), Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w: Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, red. W. Gabrusewicz, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Dolińska M. (2010), Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  3. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006-2009 (2010), kier. D. Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2008-2010 (2011), kier. D. Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  5. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009-2011 (2012), kier. D. Rozkrut, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa.
  6. Jasiński A.H. (1992), Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa, za: Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu (2005), red. R. Krupski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
  7. Szajt M. (2010), Działalność badawczo-rozwojowa w kształtowaniu aktywności innowacyjnej w Unii Europejskiej, Seria Monografie nr 196, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
  8. Szajt M. (2009), Finansowanie działalności B + R w sektorze przedsiębiorstw a poziom ich innowacyjności - analiza statystyczna, w: Kreatywność i innowacyjność w unowocześnianiu przemysłu i usług, red. J. Pyka, TNOiK Oddział w Katowicach.
  9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2013, poz. 330.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu