BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foremna-Pilarska Monika (Politechnika Koszalińska)
Title
Rachunek kosztów jakości w małych i średnich przedsiębiorstwach
Quality Costs Account in Small and Medium Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 123-131, rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rachunek kosztów, Koszty jakości, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Cost accounting, Quality costs, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Konkurencyjność rynku zmusza przedsiębiorstwa do szukania nowych rozwiązań i korzystania z narzędzi wspomagających efektywność działalności przedsiębiorstwa. Jakość oferowanych produktów, usług jest elementem walki o klienta. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które często nie mają systemów zarządzania jakością, mogą stosować rachunek kosztów jakości jako narzędzie podnoszące ich konkurencyjność na rynku. Rachunek kosztów jakości umożliwia ewidencję i analizę kosztów jakości. W artykule zaprezentowano problematykę kosztów jakości, decyzyjnego rachunku kosztów oraz przedstawiono strukturalny model rachunku kosztów jakości dla małych lub średnich przedsiębiorstw oraz omówiono kolejno jego etapy. Wskazując na korzyści wynikające z stosowania rachunku kosztów jakości. (abstrakt oryginalny)

Market competition forces companies to seek new solutions and use tools supporting the effectiveness of a company. The quality of offered goods and services is one of the elements of acquiring new customers. Small and medium companies which do not often have a quality management system may utilise quality costs account as a tool increasing their competitiveness on the market. Quality costs account enables the registration and analysis of quality costs. The article presents the problem area of quality-related costs, decision costs ac­count; a structural model of quality costs account for small or medium companies was presented and its stages subseuently discussed indicating the benefits of using the quality costs account. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Juran J.M., Gryna F.M.: Jakość, projektowanie, analiza. PWE, Warszawa 1989.
  2. Karaszewski A.: TQM-teoria i praktyka. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania, "DOM ORGANIZATORA" Toruń 2001.
  3. Kindlarski E., Bagiński J.: Podstawy zarządzania przez jakość (TQM). Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994.
  4. Kister A.: Zarządzanie kosztami jakości. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
  5. Nowak W.A.: Rachunkowość zarządcza w procesach sterowania jakością. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, nr 3 z 1996.
  6. Wawak T: Zarządzanie jakością teoria i praktyka. Wydanie II. Wydawnictwo Helion, Warszawa 2006.
  7. Zymonik Z.: Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydanie II. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu