BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gmińska Renata (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Modele w rachunkowości zarządczej
Models in Management Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 141-146, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Modele rachunkowości
Management accounting, Models of accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Referat porusza zagadnienie modelu rachunkowości zarządczej. Wyjaśnia pojęcie modelu w naukach ekonomicznych, relacje między modelem a rachunkowością. Pre­zentuje klasyfikację modeli rachunkowości zarządczej i zwraca uwagę na wymagania stawiane tym modelom. (abstrakt oryginalny)

The paper raises the question of management accounting model. It explains the concept of the model in economic sciences, the relationship between the model and accounting. It presents a classification of management accounting models and pays attention to the requirements for the models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ackoff R. L.: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych. PWN, Warszawa 1969.
  2. Bizoń A., Micherda B.; Kierunki doskonalenia rachunku kosztów działalności przedsiębiorstwa wytwórczego. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, t. III, Warszawa 1979.
  3. Kiziukiewicz T.: Problemy dostosowania rachunkowości do informacyjnych wymagań zarządzania. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 1984.
  4. Kufel M.: Model rachunku kosztów. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej Stowarzy­szenia Księgowych w Polsce, t. VI, Warszawa 1981.
  5. Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynku, red. Z. Dowgiałło. Szcze­cin 1993.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu