BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Strategiczna karta wyników na potrzeby monitorowania realizacji strategii przedsiębiorstwa
Balanced Scorecard by H. Friedag and W. Schmidt for Monitoring of Enterprise Strategy Implementation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 171-179, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Strategiczna Karta Wyników, Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo
Balanced Scorecard (BSC), Corporation strategies, Enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie założeń koncepcji strategicznej karty wyników proponowanej przez H.R. Friedaga oraz W. Schmidta oraz możliwości jej zastosowania w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present the assumptions of balanced scorecard by H. Friedag and W. Schmidt and its possible applications in enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Friedag H., Schmidt W.: Balanced Scorecard - mehr ais ein Kennzahlensystem. Haufe Verlag, Freiburg 1999.
  2. Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M.: My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników. CH. Beck, Warszawa 2004.
  3. Friedag H.R., Schmidt W.: Balanced Scorecard at work: strategisch - taktisch - operativ. Haufe-Verlag, Freiburg 2003.
  4. Kaplan R.S., Norton D.P.: The balanced scorecard: Measures that drive performance. "Harvard Business Review", January-February 1992.
  5. Lewandowska A., Likierski M.: Metodyka implementacji Strategiczne/ Karty Wyników według koncepcji Herniga Friedaga i Waltera Schmidta, w: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach. Zielona Góra 2004, http://www.icv.pl.
  6. Lewandowska A., Likierski M.: Pod presją czasu. Strategiczna Karta Wyników w prak­tyce. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005.
  7. Nita B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Oficyna Wol­ters Kluwer Polska, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu