BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Relacje między benchmarkingiem a rachunkowością
Relations Between Benchmarking and Accounting
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 111-125, Rys., tab., Bibliogr. poz. 7
Keyword
Rachunkowość, Benchmarking
Accounting, Benchmarking
Note
streszcz., summ..
Abstract
Cechą wyróżniającą benchmarking, spośród innych metod zarządzania, jest orientacja na poprawę rozwiązań stosowanych w danej jednostce. Są one oceniane przez pryzmat rozwiązań najlepszych w danej dziedzinie. Dzięki temu jest możliwe precyzyjne wyznaczenie potrzebnych działań i określenie ich skutków. Pojęcie benchmarking wywodzi się od angielskiego określenia benchmark, które oznacza punkt orientacyjny (punkt odniesienia) wykorzystywany przy pomiarach niwelacyjnych. Słowo to określa też robione na krawędzi warsztatu znaki, które służyły jako wzorzec (miara) przy ustalaniu długości materiału czy wielkości wyrobu. (fragment tekstu)

This paper examines the features of benchmarking, thanks to which it can become a motive power of developement of business endties. The process of introduction and func-tioning of benchmarking and its relations with accounting are also shown in the paper. The relations between benchmarking and accounting occur on two grounds: accounting is the source of information for benchmarking, while on the other band it can also be an object of benchmarking.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gabrusewicz W.: Podstawy analizy finansowej. PWE, Warszawa 2005.
  2. Gmińska R.: Modele rachunkowości zarządczej w jednostkach gospodarczych. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2006.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk J.K.: Metody projektowania systemów zarządzania. Difin, Warszawa 2004.
  4. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A.: Zarządzanie kosztami w praktyce światowej. ODDK, Gdańsk 1997.
  5. Kiziukiewicz T.: Analiza finansowa w zarządzaniu firmą. W: Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania firmą. Red. K. Sawicki. Ekspert, Wrocław 2004.
  6. Smith M.: Nowe narzędzia rachunkowości zarządczej. FRRwP, Warszawa 1998.
  7. Sobańska I.: Współczesne systemy rachunku kosztów i metody zarządzania. W: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Red. 1. Sobańska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu