BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczurak-Kozak Monika (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie)
Title
Odpisy aktualizujące należności w jednostkach sektora finansów publicznych
Deductions Bringing Receivables Up to Date in Public Sector Units
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 181-186, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Należności, Sektor publiczny, Finanse publiczne, Regulacje prawne
Receivables, Public sector, Public finance, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Nowelizacja zasad rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych objęła zakresem m.in. odpisy aktualizujące należności. Wprowadziła sposób ich księgowania według przepisów ustawy o rachunkowości (z zastrzeżeniami). Artykuł prezentuje zasady dokonywania odpisów aktualizujących należności według nowych uregulowań. (abstrakt oryginalny)

Accounting principles amendment for public sector units has covered i. a. deductions bringing receivables up to date. It introduces booking methods for this area according to accounting act regulations. This article presents rules for making the deductions according to the new requirements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 142, poz. 1020 z późn. zm).
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (DzU nr 72, poz. 422).
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu