BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nadolna Bożena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Koszty relewantne jako podstawa podejmowania decyzji
Releyant Costs as a Basic of Decisions Making
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 155-163, Rys., tab., bibliogr. poz. 9
Keyword
Koszty relewantne, Rachunkowość, Koszty
Relevant cost, Accounting, Costs
Note
streszcz., summ..
Abstract
Optymalność i trafność wyborów decyzyjnych jest uzależniona od jakości pozyskiwanych informacji. O jakości informacji decyduje ich przydatność w rozwiązywaniu określonego problemu decyzyjnego. Zbyt duża liczba informacji prowadzi do powstania szumu informacyjnego, stąd system informacyjny wspierający podejmowanie decyzji powinien dostarczać tylko informacje istotne (relewantne) dla danego problemu decyzyjnego. Zakres informacji wspierający rozwiązanie konkretnego problemu powinien obejmować tylko te wielkości ekonomiczne, na przykład koszty i przychody, które ulegną zmianie pod wpływem wybrania jednej z możliwych opcji rozwiązania problemu.(fragment tekstu)

The goal of this paper is presentation of the essence, types and methods of survey of cost in a process of decision making. Then classification of cost from the point of view of its usefulness in the process of decision making has been presented. Also types of decisions in the case of which involvement of measurement of relevant cost is necessary have been indicated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. HiltonR.W.: Manageńal Accountmg. Creating Yaluein a Dynamie Business Environment. McGraw-Hill/Irwin, New York 2000.
  2. Glautier M.W.E.: Underdown B. Accounting Theory and Practice. Pitman, London 1991.
  3. Meigs W.B., Meigs R.F.: Accounting. The Basis for business decisions. Mc Graw-Hill Inc. 1994.
  4. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach. Red. I. Sobańska. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003.
  5. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów. Red. G.K. Świderska. Difin, Warszawa 2003, t. 2.
  6. Rekowski M.: Wprowadzenie do mikroekonomii. Wyd. AE, Poznań 1997.
  7. Samuelson R, Nordhaus W.: Ekonomia 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  8. Sojak S.: Rachunkowość zarządcza. TNOiK, "Dom Organizatora", Toruń 2003.
  9. Zarządcze aspekty rachunkowości. Red. T. Kiziukiewicz. PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu