BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiziukiewicz Teresa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Powiązania MSR 41 Rolnictwo z innymi standardami rachunkowości
The Connections Between IAS 41 Agriculture and other International Accounting Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 187-195, tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rolnictwo, Rachunkowość
International Accounting Standards (IAS), Agriculture, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
MSR 41 Rolnictwo należy do nielicznych standardów rachunkowości adresowa­nych (skierowanych) do podmiotów gospodarczych z określonego sektora. Standard ten reguluje wyłącznie problemy specyficzne dla rolnictwa, natomiast pozostałe kwestie związane z rachunkowością przedsiębiorstw rolniczych podlegają regulacjom innych standardów. Problemy styku MSR 41 z innymi standardami rachunkowości są przed­stawione w niniejszym artykule. (abstrakt oryginalny)

IAS 41 Agriculture is one of the few accounting standards which are orientated at economic entities irom a particular sector. This standard regulates only the issues specific to agriculture, while the rest of accounting matters of agricultural companies is covered by other standards. This paper presents the problems which appear in the connection between IAS 41 and other accounting standards. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ustawa o rachunkowości a MSR - analiza porównawcza, red. J. Gierusz. ODDK, Gdańsk 2002.
  2. Frendzel M.: MSR 41 Rolnictwo, w: MSSF a ustawa o rachunkowości - podobieństwa i różnice, red. A. Jaruga. SKwP, Warszawa.
  3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, t. I i II, SKwP, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu