BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winiarska Kazimiera (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koordynacja prac audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta
Coordinaion of Work of an Internal Auditor and a Statutory Auditor
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 10, s. 187-194, Tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunkowość, Audyt wewnętrzny
Accounting, Internal audit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Standardy audytu wewnętrznego i rewizji finansowej zawierają bardzo niewiele wytycznych w sprawie współpracy audytora wewnętrznego i biegłego rewidenta. Wskazują tylko na konieczność takiej współpracy. Celem artykułu jest ukazanie płaszczyzn koordynacji prac audytorskich.(fragment tekstu)

Intemal auditor's duties are designated by the Public Finances Act and procedures of an auditor's examination are set in the International Auditing and Assurance Standards. A statutory auditor might examine a financial statement. He might use the report if realization of audit tasks prepared by an intemal auditor. All acceptable forms of cooperation should be included in an intemal audit statute. An intemal auditor might contact with a statutory auditor only tłirough a manager of an undertaking. Coordination of work prepared by statutory auditors and intemal auditors makes the examination process economical and rational. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. http;//www.bph.pl/res/docs/ir/lad_kor/za l_reg_ka.pdf.
  2. Komunikat Ministra Finansów nr 16/2006 z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie ogłoszenia Kodeksu etyki edytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych i Karty audytora wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Dz. Urz. Ministra Finansów nr 9, poz. 70.
  3. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej. SKwP, Warszawa 2005.
  4. Sawicki K., Winiarska K.: Badanie sprawozdań finansowych w warunkach funkcjonowania audytu i kontroli wewnętrznej. SKwP, Warszawa 2006.
  5. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. DzU nr 249, poz. 2104, zpóźn. zm.
  6. Winiarska K.: Audyt finansowy. InfoAudit, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu