BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bucior Grzegorz (Uniwersytet Gdański)
Title
Integracja rachunkowości i budżetowania zadań jednostek samorządu terytorialnego
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 43-54, Rys., bibliogr. poz. 5
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie, Samorząd terytorialny
Accounting, Budgeting, Local government
Note
streszcz., summ..
Abstract
Odpowiedzią na postulat zwiększenia efektywności, racjonalności, jawności i przejrzystości gospodarki finansowej samorządu terytorialnego jest sięganie po metody i narzędzia stosowane przez podmioty sektora prywatnego. Ze względu na fakt, że podstawową formą gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest corocznie uchwalany i wykonywany budżet, głównym więc obszarem adaptacji nowych sposobów zarządzania jest właśnie budżetowanie zadań publicznych. W tym kontekście, jednostki samorządu terytorialnego mogą osiągnąć istotne korzyści dzięki wdrożeniu i stosowaniu budżetowania zadań. Istotną barierą w rozwoju tej metody są problemy w integracji elementów systemu budżetowania takich jak planowanie budżetowe, rachunkowość budżetowa, pomiar realizacji zadań oraz kontrola tej realizacji. Proces rejestracji wykonania budżetu zadań w wymiarze poszczególnych zadań powinien odbywać się przy wykorzystaniu systemów rachunkowości funkcjonujących w jednostce samorządu terytorialnego. Wiąże się to z koniecznością redukcji kosztów wdrażania nowego budżetowania jak i wystarczającym stopniem adaptywności i elastyczności rachunkowości budżetowej. Konieczne jest jedynie dostosowanie, rozszerzenie i scalenie istniejącego systemu ewidencji rachunkowej z innymi elementami systemu. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Evans W., Filas J., Kszczek M., Rosenberg P., Stobnicka I., Doskonalenie metod budżetowania. Poradnik dla polskich samorządów., ARK, Warszawa 1996.
  2. Filas J., Piszczek M., Stopnicka I., Budżet zadaniowy - narzędzia i procedury, ARBC, Warszawa 1999.
  3. Kaleta I, Informator budżetowy., PWE, Warszawa 1989.
  4. Owsiak S. (red). Budżet władz lokalnych, PWE, Warszawa 2002.
  5. www.budzetzadaniowy.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu