BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dura Andrzej (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Controlling we współczesnym zarządzaniu operacyjnym
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 87-105, Rys., tab., bibliogr. poz. 6
Keyword
Rachunkowość, Controlling, Zarządzanie operacyjne
Accounting, Controlling, Operations management
Note
streszcz.,
Abstract
W zmieniających się realiach gospodarczych dezaktualizują się dotąd skuteczne koncepcje i instrumenty zarządzania. Tak dzieje się z controllingiem operacyjnym. Dotychczasowy kształt controllingu operacyjnego ma charakter retrospektywny. Służy analizowaniu zbieżności realnie osiąganych wyników działania gospodarczego z przyjętym w przeszłości planem czy budżetem. Taka metoda nie wspomaga Już zadowalająco bieżącego zarządzania, które współcześnie, w turbulentnej rzeczywistości gospodarczej, musi mieć charakter wybitnie antycypacyjny. W przedstawionym opracowaniu zaproponowano wersję controllingu prospektywnego. System controllingu prospektywnego ma za żachnie ukazywać hipotetycznie przyszły obraz stanu przedsiębiorstwa będący konsekwencją spodziewanych przyszłych okoliczności obiektywnych oraz podjętych decyzji. Może też dokonywać optymalizacji decyzji, sugerując najlepszą wersję sterowania przedsiębiorstwem, z myślą o przyszłości. Taki system controllingu może być dziś rzeczywiście użyteczny menedżerowi. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A .Dura, Optymalizacja zachowań rynkowych przedsiębiorstwa, Uczetoiane Wydawnictwa Na- ukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005
  2. J. Gościński, Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN Warszawa 1977
  3. H. Kryński, A. Badach, Zastosowanie matematyki do podejmowarua decyzji ekonomicznych, PWN Warszawa 1976
  4. D. H. Meadows, D. L. Meadows i iimi. Granice wzrostu, PWE Warszawa 1973
  5. J. Rifkin, Koniec pracy; schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wydawnictwo Dokiośląskie, Wrocław 2001
  6. W. Sadowski, Podstawy ogólnej teorii systemów, PWN Warszawa 1978
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu