BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Witczak Izabela (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Title
Znaczenie rachunku kosztów docelowych w zarządzaniu kosztami zakładów przetwórstwa mięsnego
The Role of Target Costing in the Process of Cost Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 365-371, rys.,bibliogr. 14 poz.
Keyword
Rachunek kosztów docelowych, Zarządzanie kosztami, Przemysł mięsny
Target costing, Costs management, Meat industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest dokonanie próby oceny możliwości wykorzystania rachunku kosztów docelowych jako instrumentu strategicznego zarządzania kosztami w zakładach przetwórstwa mięsnego. Autorka wykorzystała informacje pozyskane z polskich zakładów przetwórstwa mięsnego na podstawie wywiadów oraz z zasobów internetowych. Na podstawie analizy postawiono wnioski dotyczące z jednej strony przesłanek świadczących o konieczności wprowadzenia rachunku kosztów docelowych, z drugiej - trudności we wprowadzeniu tego rachunku. Niewątpliwie jednak wprowadzenie tego rachunku dostarcza decydentom informacji, które pozwalają na podejmowanie optymalnych decyzji oraz obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is focused on the opinion of the possibilities of Target Costing using as the instrument of strategic costs management in meat processing industry. The author used the information given by Polish companies though interview and taken from internet. The conclusions based on the analysis are concerned the circumstances which confirmed the necessity of Target Costing implementation. On the other hand there are the difficulties in implementation of this instrument. Undoubtedly the implementation of Target Costing will be given the requested information. It let to take the optimal decisions and decrease the costs in whole product life cycle. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bhimani A., Datar S., Foster G., Horngren Ch. (2008), Management and Costs Accounting, Pearson Education Ltd., Harlow.
 2. Evaraert P., Loosveld S., Acker T., Schollier M., Sarens G. (2006), Characteristics of target costing: theoretical and field study perspective, "Qualitative Research in Accounting & Management" Vol. 3, No. 3.
 3. Mastalerz M. (2010), Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Nowak E. (2003), Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa
 5. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński R. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 6. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach (2003), red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne (2009), red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
 8. Rawa Ł. (2013), Przemysł mięsny na zakręcie, http://www.portalspozywczy.pl/rynekspozywczy/artykuly/ przemysl-miesny-na- zakrecie,77158.html.
 9. Roslender R., Hart S.J. (2000), From Target Costing to Target Costs Management: Exploring the Strategic Management Connection, March.
 10. Sojak S., Jóźwiak H. (2004), Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 11. Szychta A. (2003), Rozwój i uwarunkowania implementacji systemu kosztów docelowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" t. 12(68), SKwP, Warszawa.
 12. Zarządcze aspekty rachunkowości (2003), red. T. Kiziukiewicz, PWE, Warszawa.
 13. Zackiewicz B. (2005), Ewolucja koncepcji rachunku kosztów docelowych w literaturze przedmiotu, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG Nr 2 http://rachunkowosc.wzr.pl/prac_www.php?prac=103 (28.04.2013).
 14. http://www.grupatarczynski.pl/rynek_przetworstwa_miesnego2.php.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu