BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuzior Anna (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Sprawozdawcze standardy leasingu
Accounting Standards for Leases
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 243-256, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Sprawozdawczość, Leasing, Rachunkowość
Reporting, Leasing, Accounting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje zasady rachunkowości transakcji leasingowych. Głównie niesiono się do rachunkowości korzystającego. W pierwszej kolejności zaprezentowano obecnie funkcjonujący model rachunkowości leasingu, który wymaga podziału leasingu na finansowy i operacyjny. Leasing operacyjny powoduję, że jego przedmiot i zobowiązania z nim związane nie są prezentowane w bilansie korzystającego. Od kilkunastu lat jest to przedmiotem krytyki. Mając na względzie te krytyczne uwagi amerykańska Rada Standardów Rachunkowości Finansowej wspólnie z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości podjęły pace nad nowym standardem dotyczącym leasingu. W marcu br. opublikowany został Dokument dyskusyjny, który prezentuje nowe podejście do rachunkowości transakcji leasingowych. W myśl przedstawionych propozycji wszystkie umowy leasingowe będą prezentowane w bilansie korzystającego z jednej strony jako zobowiązanie z drugiej jako element aktywów (prawo do użytkowania ak­tywów). Takie podejście powinno zwiększyć użyteczność sprawozdania finansowego. (abstrakt oryginalny)

This article presents rules of leases accounting, mainly from lessee point of view. First, existing accounting model was presented. It requires lessee to classify its lease contracts as either financial leases or operating leases. No assets and liabilities are recognised by the lessee when the lease is classified as an operating lease. Because of the criticism of the existing accounting model for leases IASB together with US FASB decided to develop a new accoundng standard for leases. In March 2009 Discussion Paper "Leases" was published. It presents a new approach to lease accounting (from lessee point of view). Presented model for leases results in the lessee recognising: an asset representing its right to use leased item for the lease term (the right- of- use asset) and a liability for its obligation to pay rentals. This new approach should increase relev-ance of financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Discussion Paper DP/2009/1 "Leases" Preliminary Views, www.iasb.org.ukDP/2009/1.
  2. Halladay S.: "IFRS and Principle - based Accounting", Word Leasing News, December 2008, s. 38-39, on-line.
  3. MSR 17 "Leasing".
  4. Off - balance Sheet Arrangements Report and Recommendations of the SEC, on-line, www.pillsburylaw.com, 30-Jun-2005.
  5. SFAS 13 "Accoundng for leases".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu