BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lew Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Możliwość zastosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlowych
Possibilities of Activity Based Costing Application in Commercial Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 257-262, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rachunek kosztów działań, Przedsiębiorstwo handlowe, Koszty
Activity Based Costing (ABC), Commercial enterprises, Costs
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing - ABC) został stworzony z myślą o przedsiębiorstwach produkcyjnych, ale w praktyce przedsiębiorstw został rów­nież zaadoptowany do wykorzystania w przedsiębiorstwach usługowych i handlowych. Większość kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa handlowe to koszty pośrednie, do których rozliczenia rachunek kosztów działań idealnie się nadaje. Artykuł przedsta­wia możliwości zastosowania rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach handlo­wych. (abstrakt oryginalny)

Activity Based Costing (ABC) was created mainly for production enterprises, but in practice it was also applied in service and commercial ones. Most costs which enter­prises are responsible for are indirect costs and for their settlement Activity Based Cost­ing is the most suitable. The article presents the ABC application possibilities in com­mercial enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kaplan R. S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Wydawnicza, ABC, Kraków 2000.
  2. Nowak E.: Zaawansowana rachunkowość zarządcza. PWE, Warszawa 2003.
  3. Zarządcze aspekty rachunkowości, red. T. Kiziukiewicz. PWE, Warszawa 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu