BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwizdała Jerzy (Uniwersytet Gdański), Susmarski Sebastian (Uniwersytet Gdański)
Title
Rola controllingu w funkcjonowaniu specjalnych stref ekonomicznych
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 149-157, Tab., bibliogr. poz. 8
Keyword
Rachunkowość, Controlling, Specjalne strefy ekonomiczne
Accounting, Controlling, Special economic zones
Note
streszcz.
Abstract
Specjalne Strejy Ekonomiczne na trwałe wpisały się w krajobraz gospodarczy Polski. Stały się skutecznym narzędziem przyciągającym inwestorów, którzy prowadząc na ich terenie działalność poniosły duże nakłady inwestycyjne oraz stworzyły wiele nowych miejsc pracy. W referacie zaakcentowana została specyfika Specjalnych Stref Ekonomicznych oraz przedstawione zostały możliwości i kierunki wdrożenia systemu controllingu w SSE. Głównymi tezami referatu są następujące: 1. Controlling odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu SSE oraz ich spółek zarządzających. 2. Stopień skomplikowania procesów przebiegających w SSE powoduje konieczność wdrożenia systemu controllingu. 3. Efektem wdrożenia controllingu w SSE może być lepsza alokacja zasobów połączona z większą efektywnością ich wykorzystania. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Chalastra, S.Susmarski, Controlling, Nord Controlling, Gdynia 1999,
  2. K Jędralska, B. Woźniak - Sobczak, Metoda controllingu strategicznego i jej implementacja w zarządzaniu biznesem, AE Katowice 2001,
  3. I. Ożóg, P. Tomczykowski, Specjalne Strefy Ekonomiczne jako forma zachęty do inwestowania w Polsce [w:] System podatkowy Polski i Niemiec, zachęty dla inwestorów na obu rynkach, WSFiR, Sopot 2006,
  4. H. YoUmuth, Controlling, planowanie, kontrola, kierowanie. Placet, Warszawa 1997,
  5. Ustawa z 20 października 1994 r o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z dnia 23 listopada 1994 r.),
  6. Ustawa z 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zmianami)
  7. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami),
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej Dz.U. z 2007 r. nr 26, poz. 163.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu