BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łagodzki Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach ekorozwoju
Functioning of Enterprises in Conditions of Eco Level - Headed Evolution
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 271-277, rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku, Ekorozwój, Ekorozwój przedsiębiorstwa
Enterprises functioning in the market, Eco-development, Enterprise eco-development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono podstawowe zagadnienia w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zasad ekorozwoju. Przedstawiono również umiejscowienie koncepcji ekorozwoju firmy w strategii jej rozwoju. (abstrakt oryginalny)

This article presents basie quesfions of functioning enterprise in conditions of sus­tainable development. The paper presents principles of accustoming sustainable development in enterprise on example environmental management and audit scheme. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bojarski W: Koncepcja badań nad zharmonizowanym rozwojem społeczno-gospodarczym z poszanowaniem przyrody, w: Problemy rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem dóbr przyrody. Biuletyn Komitetu Ochrony Śro­dowiska PAN, Wrocław-Warszawa 1998.
  2. Bolesta-Kukułka K.: Zarządzanie firm. PWE, Warszawa 1997.
  3. Dubel K.: Uwarunkowania przyrodnicze w planowaniu przestrzennym. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1998.
  4. Engel H.W., Szydłowski M., Ociepa A.: Po prostu EMAS. Narodowa Fundacja Ochro­ny Środowiska 2004.
  5. Komorowski J.: Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem. PWN, Warszawa 1997.
  6. Sachs I.: Globalne problemy ekorozwoju, w: Wdrażanie polityki ekorozwoju. Materiały konferencyjne, Kraków 1995.
  7. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R.: Kierowanie. PWE 2001.
  8. Wąsikiewicz-Rusnak U.: Koncepcja ekorozwoju w strategiach rozwoju przedsiębiorstw w kontekście realizacji założeń projektu EMAS, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i praktyce. Materiały konferencyjne, AE Wrocław 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu