BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaworska Elżbieta (Akademia Rolnicza w Szczecinie), Łagodzki Przemysław (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Title
Budżetowanie - wybrane aspekty
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 209-217, Rys., tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Rachunkowość, Budżetowanie
Accounting, Budgeting
Note
streszcz., summ.
Abstract
Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga zastosowania odpowiednio dobranych metod i narządzi, które umożliwią wykonanie jego planów. Plany te zawierają sformułowane cele oraz sprecyzowane czynniki, od których zależy ich osiągnięcie. Jednym z narzędzi, które stosują przedsiębiorstwa w celu wspomagania realizacji przyjętych planów jest budżetowanie. Jest ono związane z modelowaniem przyszłości przedsiębiorstwa. Pozwala ono podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. W opracowaniu przybliżono tematykę budżetowania stanowiącego instrument weryfikacji stopnia realizacji założonych celów przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Blocher E.J., Chen K.H., Lin T.W., Cost Management. A Strategie Emphasis, McGraw-Hill Irwin, New York 1999.
 2. Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, pod red. E. Nowaka, ODDK, Gdańska 2002.
 3. Drury C, Rachunek kosztów, PWN, Warszawa 1996.
 4. Drury C, Management and cost accounting, Chapman & Hall, Londyn 1992.
 5. Gmińska R.., Budżetowanie jako metoda rachunkowości zarządczej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 412.
 6. Jakubiec I., Budżetowanie operatywne w organizacji, Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2000, nr 10.
 7. Kludacz M., Istota i cele budżetowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 412.
 8. Komorowski J., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Oddk, Gdańsk 2001.
 9. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, PWN, Warszawa 1997.
 10. Nesterak J., Controlling. System oceny centrów odpowiedzialności, Anvix, Kraków 2002.
 11. Sizer J., An Insight into Management Accounting, Penguin, 1982.
 12. Sobańska I., Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 13. Szychta A., Kierunki rozwoju budżetowania operacyjnego. Controlling i Rachunkowość Zarządcza 2000, nr 6.
 14. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza koncepcje i zastosowania. Absolwent, Łódź 1999.
 15. Świerk J., Miejsce budżetowania w controllingowej koncepcji zarządzania. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2003, nr 987.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu