BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kaczmarek Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Problem wykorzystania rachunkowości agresywnej przez managerów w zarządzaniu
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2007, nr 7, s. 219-229, Rys., tab., bibliogr. poz. 15
Keyword
Rachunkowość, Zarządzanie
Accounting, Management
Note
streszcz.
Abstract
Zarządzanie jest ściśle związane z procesami decyzyjnymi, w wyniku których następuje podjęcie decyzji mające na celu rozwiązanie określonego problemu. Ważnym warunkiem podejmowania optymalnych decyzji jest posiadanie właściwych informacji. Informacje pochodzą z różnych źródeł wewnętrznych oraz z otoczenia fumy. Jednym z ważniejszych zasobów jest system rachimkowości. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że te informacje są podatne na manipulacje spowodowane zastosowaniem zasad polityki bilansowej.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Albrecht S., Howe K, Rommey M., Deterring Fraud: The Intemal Auditor's Perspectiye, The Institute of Intemal Auditors Research Foundation, Altamonte Springs 1983.
 2. Cressey D. R., Other People's Money, Patterson Smith, Montclair, New York 1973.
 3. Górski I., Creative accouting czyli "upiększanie sprawozdań finansowych". Ekspert 1998, nr 1.
 4. Grzegorczyk W. za Mączyńska E., Kreatywna księgowość nie zawsze oznacza oszustwo, ,Rzeczpospolita", 25.11.2002, publikacja internetowa.
 5. Hollinger R. C, Clark J. P., Theft by employees, Lexington Books, Lexington 1983.
 6. Jameson M., A practical Guide to Creative accounting, Kogan Page, Londyn 1988.
 7. K. J. Zwykłe nadużycie czy narzędzia polityki, .Rzeczpospolita", "Dobra Firma", 17.10.2002, publikacja internetowa.
 8. K.J. Zwykłe nadużycie czy narzędzie polityki, "Rzeczpospolita", "Dobra Firma", 17.10.2002, publikacja internetowa.
 9. Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T., Oszustwa Księgowe - teoria i praktyka, Difin Warszawa 2006.
 10. Polityka bilansowa i analiza finansowa. Nowoczesne instrumenty zarządzania, red. Ł Sawicki, Ekspert, Wrocław 2002.
 11. Podstawy ekonomiki przedsiębiorstw, red. Stanisław Marek, wydawnictwo Fundacji US, Szczecin 2003.
 12. Siegel L.L, Cryminology, wyd. 3, West Publishing Co., New York 1989.
 13. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997, Kodeks Karny Dz. U. z 1997 Nr 88, poz. 553 z póź. zm.
 14. Webster's Dictionary, Houghton Miffilin, Boston 1996.
 15. Wells J. T., Corporate Fraud Handbook: Prevention and Detection, LexisNexis Sp. z oo, Warszawa 2006.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu