BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Szacowanie zapotrzebowania na finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa za pomocą planowania finansowego
Estimation of Additional Funds Needed to Finance Corporate Growth by Means of Financial Planning
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 461-470, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Źródła finansowania, Planowanie finansowe, Sprawozdanie finansowe
Source of financing, Financial planning, Financial statements
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - celem jest przedstawienie dwóch podejść do szacowania zapotrzebowania na źródła finansowania przedsiębiorstwa wynikające z jego rozwoju: podejście oparte na sporządzaniu sprawozdania finansowego pro forma oraz podejście oparte na syntetycznej formule. Przedmiotem prowadzonych badań są metody planowania finansowego. Metodyka badań - metodyka obejmuje wnioskowanie dedukcyjne i studium przypadku. Wyniki - wnioski wynikające z badań zawierają się w stwierdzeniu, że oba przedstawione podejścia są spójne i mogą być stosowane w celu oceny zapotrzebowania na finansowanie wspomagające rozwój przedsiębiorstwa. Oryginalność/Wartość - w artykule wyjaśniono procedurę planowania finansowego ukierunkowanego na szacowanie zapotrzebowania przedsiębiorstwa na dodatkowe źródła finansowania i dokonano konfrontacji dwóch metod na tym samym przykładzie. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the purpose of the article is to present two approaches for additional funds needed in a company to finance its growth: based on the preparation of the pro forma financial statements, and the approach based on synthetic formula. The subject of the study are the methods of financial planning. Methodology - the methodology adopted in the paper includes deductive reasoning and case study approach. Findings - conclusions from the study include the finding that the two presented approaches are consistent and can be used to assess the need for additional funding needed to support the growth of the company. Originality/value - the paper explains the process of financial planning aimed at estimating the additional sources of financing the company growth and the two methods were by means of the same example. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Brigham E.F., Daves P.R. (2010), Intermediate Financial Management, South-Western Cengage Learning, Mason.
  2. Daves P.R., Ehrhardt M.C., Shrieves R.E. (2004), Corporate Valuation: A Guide for Managers and Investors, South-Western Cengage Learning, Mason.
  3. Nita B. (2011), The use of market value added in performance evaluation of investment centers, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" No.177.
  4. Nita B. (2012), Two Approaches to External Financing Needs Estimation in Financial Planning, "Research Papers of Wroclaw University of Economics" No. 263.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu