BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Sprawozdawczość zarządcza w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa
Management Reporting in Corporate Information System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 18, s. 343-352, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Sprawozdawczość, Zarządzanie, System informacyjny przedsiębiorstwa
Reporting, Management, Information system of enterprises
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł dotyczy wewnętrznej sprawozdawczości prowadzonej dla potrzeb osób podejmujących decyzje. W pierwszej części omówiono zwięźle istotę sprawozdawczo­ści zarządczej i wyjaśniono jej miejsce w systemie informacyjnym całej organizacji. W drugiej części opracowania zaproponowano ogólną strukturę sprawozdawczości zarząd­czej, wskazując na obieg informacji, zakres i organizację raportowania. (abstrakt oryginalny)

The paper deals with the internal reporting for the needs of decision makers. In the first part of the article the essence of managerial reporting was depicted very briefly and the place of this kind of reporting in the information system of an organization was explained. In the second part the general structure of management reporting was proposed including the circulation of managerial information, the scope and the organiza­tion of reporting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Axon D.A.J.: Best Practices in Planning and Management Reporting. John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 2. Encyklopedia rachunkowości, red. M. Gmytrasiewicz. LexisNexis, Warszawa 2005.
 3. Horvath P.: Controlling. Yerlag Franz Yahlen, Miinchen 1990.
 4. Kardasz A., Szczerbiński A.: Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności, w: Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, red. E. Nowak. PWE, Warszawa 2001.
 5. Marcinkowska M.: Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 6. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007.International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 7. 0liver L.: Designing Strategie Cost Systems. John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 8. Sawicki K.: Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu. Prace Naukowe nr 868, AE Wrocław 2000.
 9. System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, red. M. Sierpińska, VIZJA PRESS & IT, Warszawa 2007.
 10. Swiderska G.K.: Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, w: Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro. Stowarzyszenie Księgo­wych w Polsce, Warszawa 2007.
 11. Ustawa z 29 września 1994 o rachunkowości (DzU nr 76 z 2002, poz. 694).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu