BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański)
Title
Strategiczna karta wyników w przedsiębiorstwie zarządzającym portem morskim
The Objectives and Measures of Balanced Scorecard in a Company that Runs a Business as a Port Authority
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 499-507, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Gospodarka morska, Porty morskie, Strategiczna Karta Wyników
Management accounting, Maritime economy, Seaports, Balanced Scorecard (BSC)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - przedstawienie celów i mierników strategicznej karty wyników dla przedsiębiorstwa zarządzającego portem morskim. Metodologia - obserwacja. Wynik - zidentyfikowano perspektywy oraz skatalogowano cele i mierniki strategicznej karty wyników dla przedsiębiorstwa zarządzającego portem morskim. Oryginalność/Wartość - zaprezentowana koncepcja identyfikacji celów i mierników strategicznej karty wyników może być zaimplementowany w każdym przedsiębiorstwie, zajmującym się zarządzaniem portem morskim. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to present objectives and measures of balanced scorecard in a company that runs a business as a port authority. Design/Methodology/Approach - observation. Findings - to identification of perspective, objectives and measures of balanced scorecard in a company that runs a business as a port authority. Originality/Value - the conception of identification perspective, objectives and measures of balanced scorecard has to be implemented in a each company that runs a business as a port. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Babińska K. (2003), Metody kaskadowania zrównoważonej karty wyników, "Controlling i  Rachunkowość Zarządcza" nr 2,
 2. Epstein M., Manzoni J.F. (1998), Implementing Corporate Strategy: From Tableaux de Bord to Balanced Score-cards, "European Management Journal" Vol. 16, No. 2,
 3. Gołębiowski T. (2001), Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, Difin, Warszawa.
 4. Grady M.W. (1991), Performance measurement: implementing strategy, "Management Accounting" No. 6.
 5. Grzelakowski A.S., Matczak M. (2006), Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 6. Kaplan R.S., Horton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Klimek H. (2003), Strategie polskich portów morskich, w: Handel morski i turystyka, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika Transportu Morskiego" nr 22, Gdańsk.
 8. Laszuk A. (2004), Wybrane aspekty wdrażania Zrównoważonej Karty Wyników w  przedsiębiorstwie, w: Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i  praktyka, red. W. Krawczyk, Kraków.
 9. Misztal K. (2010), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 10. Olve N.G., Roy J., Wetter M. (1996), Performance Drivers. A practical guide to using the Balanced Scorecard, John Wiley&Sons.
 11. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa (2006), red. A. Karmańska, Difin, Warszawa,
 12. Thompson A., Strickland A. (1997), Strategic Management, Concept and Casus, Business Publications Inc., Plano.
 13. Uchwała nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 roku w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju portów morskich do 2015 roku.
 14. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 roku o portach i przystaniach morskich, DzU 1997, nr 9, poz. 44, z późn. zm.
 15. Woźniak T. (2007) Balanced Scorecard - system zarządzania strategią, "Controlling i  Rachunkowość Zarządcza" nr 03.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu