BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rubik Jolanta (Politechnika Częstochowska)
Title
Zastosowanie koncepcji kaizen costing w obszarze produkcji i administracji
The Application of Kaizen Costing Conception in Production and Administration Area
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 61, T. 2, s. 509-520, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rachunkowość zarządcza, Koszty, Kaizen, Odchudzone zarządzanie
Management accounting, Costs, Kaizen, Lean management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Cel - wskazanie sposobów i efektów zastosowania racjonalizacji kosztów przy pomocy koncepcji kaizen w obszarze produkcji i administracji. Metodologia badania - case study z obserwacji przedsiębiorstwa. Wynik - zastosowanie koncepcji kaizen przynosi systematyczną, wymierną obniżkę kosztów. Oryginalność/Wartość - wskazanie praktycznych rozwiązań i zastosowań narzędzi rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)

Purpose - to show ways and effects of application costs streamlining with kaizen in production and administration area help. Design/Methodology/approach - case study from enterprise observation. Findings - the application of kaizen costing conception gives systematic and notable effects. Originality/value - to show practical solution and application of management accounting tools. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Nita B. (2008), Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
  2. Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza (2006), red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa.
  3. Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne (2010), red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa 2010.
  4. Wybrane metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem (2008), red. B. Olszewska, Wyd. UE, Wrocław.
  5. Zimniewicz K. (2008), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu