BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kurczewska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Rentowność małych i średnich przedsiębiorstw we Francji
Profitability of Small and Medium Sized Enterprises - Empirical Yerification
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 103-114, rys.,tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Badania empiryczne, Rentowność
Small business, Empirical researches, Profitability
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
W artykule dokonano empirycznej weryfikacji tezy zakładającej, że rentowność małych i średnich przedsiębiorstw różni się od rentowności dużych przedsiębiorstw. W ramach badań stwierdzono, że: •MŚP posiadają większą zdolność tworzenia wartości dodanej, niż duże przedsiębiorstwa, •MŚP wykazują większą rentowność, niż duże przedsiębiorstwa. Badania wykazały także dość dużą stałość wartości większości stworzonych dla potrzeb artykułu wskaźników. Uzasadnionym wydaje się wskazać na ich podstawie pewne prawidłowości w gospodarce finansowej poszczególnych rozmiarów firm. (abstrakt oryginalny)

The article empirically verifies a thesis that profitability of SMEs diflfers from profitability of large companies. It proves that: SMEs have higher ability to create value added. • SMEs are more profitable than large firms. The research shows substantial stability of chosen profitability indicators which enables to indi-cate some generał rules in financial functioning of firms of different size. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Beck T., Demirguc-Kunt A., Laeven L., Levine R.: Finance, firm size and growth. National Bureau of Economic Research Working Paper Series, Working Paper 10983, Cambridge, December 2004.
  2. Finanse małych i średnich przedsiębiorstw. Red. W. Pluta. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa2004.
  3. Piotrowska-Marczak K., Mikołajczyk B.: Ewolucja przedsiębiorczości a małe i średnie przedsiębiorstwa. W: Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej. Red. J. Bieliński. CeDeWu, Warszawa 2005.
  4. Rivaud-Danset D.: Comparison between the financial structure of SME versus large enterprise using the BACH databank. CNRS-UMR 604 - Institutions et Dynamiąues Historiques de l'Economie, Paris 1998.
  5. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wyd. Beck, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu