BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koralun-Bereźnicka Julia (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Efekt sektorowy i efekt kraju we wskaźnikach finansowych przedsiębiorstw , na przykładzie Francji, Hiszpani i Portugalii
Sectoral and Country Effect in Financial Ratios of Enterprises - the Case of France, Spain and Portugal
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 71-80, rys.,tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Wskaźniki finansowe, Przedsiębiorstwo, Efekt sektorowy
Financial indicators, Enterprises, Industry effect
Note
summ.
Country
Francja, Hiszpania, Portugalia
France, Spain, Portugal
Abstract
Celem zaprezentowanego badania jest analiza i klasyfikacja sektorów gospodarczych w wybranych krajach Unii Europejskiej na podstawie zestawu wskaźników finansowych przedsiębiorstw. Analiza ta ukierunkowana jest na zidentyfikowanie występowania efektu sektorowego, jak również efektu kraju w trzech państwach objętych badaniem: Francji, Hiszpanii i Portugalii. Metodologia badawcza zastosowana do rozwiązania problemu obejmuje m.in. metody z dziedziny wielowymiarowej analizy statystycznej, w tym analizę skupień oraz metodę skalowania wielowymiarowego. Głównym wnioskiem wynikającym z badania jest potwierdzenie współwystępowania wymienionych efektów, jak również klasyfikacja sektorów gospodarczych w poszczególnych krajach pod względem efektywności i wypłacalności.(abstrakt oryginalny)

The aim of the research is the analysis and classification of economic sectors in the three EU countries based on a selection of financial ratios in enterprises. The analysis is meant to identify the occurrence of sector and country effect in the examined countries: France, Spain and Portugal. The methodology of the research involves multivariate statistical methods, including cluster analysis and multidimensional scaling. The main conclusion drawn from the research is confirming the co-existing influence of both effects mentioned upon financial ratios as well as classifying the sectors in the re- spective countries according to their effectiveness and solvency.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bank for the Accounts of Companies Harmonised, http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/ bachdatabase_en.htm.
  2. Boillat R, Skowronsky N. de, Tuchschmid N.: Cluster analysis: application to sector indices and em-p/nca/V(j/jrfarion. ,,Financial Markets and Portfolio Management" 2002, nr 4.
  3. Borys T.: Metody normowania cech w statystycznych badaniach porównawczych, "Przegląd Statystyczny" 1978, nr 3.
  4. Cinca C.S., Molinero C.M., Larraz J.L.: Country and size effects in financial ratios: A European per-spective. "Global Finance Journal" 2005, nr 16.
  5. Dempsey S.J., Laber G., Rozeff M.S.: Dividend Policies in Practice: Is There an Industry Ejfect? "Quaterly Joumal of Business and Economics" 1993, nr 4.
  6. Kutlaca D., Radosevic S.: Industries, costs and macroeconomic regimes in Central and Eastern European countries: towards stylised facts, EU Macrotec project, www.sussex.ac.uk
  7. Lesińska E.: Skalowanie wielowymiarowe. W: STATISTICA PL dla Windows (T. III): Statystyki II, Statsofl, Kraków 1997.
  8. Pluta W.: Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych. PWE, Warszawa 1977.
  9. Sagan A.: Przykłady zaawansowanych technik analitycznych w badaniach marketingowych, www.stat-soft.pl/czytelnia.
  10. Ward J.H.: Hierarchical grouping to optimize an objective function. "Joumal of the American Statisti-cal Association" 1963, nr 58.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu