BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kuśmierz Andrzej (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), Kirov Nikolay (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Title
Komercjalizacja wyników badań naukowych : jak to robią inni?
The Commercialization of research results : How do Others do It?
Source
Master of Business Administration, 2010, vol. 18, nr 1, s. 102-115, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Komercjalizacja, Badania naukowe, Szkolnictwo wyższe, Finansowanie szkolnictwa
Commercialization, Scientific research, Higher education, Financing of education
Note
summ., streszcz.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Europa
United States of America (USA), Europe
Abstract
Niniejsze opracowanie ma na celu usystematyzowanie wiedzy na temat komercjalizacji badań naukowych na świecie. W pierwszej części artykułu prezentujemy regulacje prawne i inicjatywy wprowadzane przez poszczególne rządy - "z góry w dół" - w celu zwiększenia liczby komercjalizowanych wyników badań naukowych. Pokazujemy zarówno różnice w liczbach komercjalizowanych wyników badań naukowych występujących między systemem amerykańskim a europejskim i wskazujemy powody występowania tych różnic. W drugiej części artykułu pokazujemy, jakie narzędzia stosują same uczelnie i jednostki badawcze w celu zapewnienia sobie dodatkowych dochodów, czyli inicjatywy "z dołu do góry". (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to assemble knowledge concerning the topic of the commercialization of research results in the world. In the first part of the article we present the legal regulations and initiatives that were implemented by respective governments - "top-down" - in order to increase the number of commercialized scientific research results. We show the differences in the numbers of commercialized scientific research results that occur between the American and European systems and we indicate the reasons why these differences occur. In the second part of the article we show what tools Universities and RDUs implement in order to ensure additional incomes for themselves, i.e. "bottom-up" initiatives. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baldini, N., Grimaldi, R. Sobrero, M. (2006) institutional changes and the comercialization of academic knowledge: A study of italian universities' patenting activities between 1965 and 2002. Research Policy, Vol. 35, s. 518-532.
 2. Cervantes, M., Academic Patenting: How universities and public research organizations are using their intellectual property to boost research and spur Innovative start-ups. OECD.
 3. Czarnitzki, D., Glanzel, W., Hussinger, N. (2009) Heterogeneity of patenting activity and its implications for scientific research. Research Policy, Vol. 38, s. 26-34.
 4. Geuna, A., Nesta, L.J.J. (2006) University patenting and its effects on academic research: The emerging European evidence. Research Policy, Vol. 35, s. 790-807.
 5. Goldfarb, B., Henrekson, M. (2003) Bottom-up versus top-down policies towards the commercialization of university intellectual property. Research Policy, Vol. 32, s. 639-658.
 6. Gulbrandsen, M., Smeby, J-Ch. (2005) industry funding and university professors' research performance. Research Policy, Vol. 34, s. 932-950.
 7. Just, R.E., Huffman, W.E. (2009). The economics of universities in a new age of funding options. Reasearch Policy 38, s. 1102-1116.
 8. Lehrer, M., Nell, M., Garber, L. (2009) A national systems view of university entrepreneurialism: infereces from comparision of the German and US experience. Research Policy, Vol. 38, s. 268-280. Za: Leszczensky, M. (2004) Paradigma in der Hochschulfinanzierung. Aus Politik und Zeitgeschichte, B 25, s. 18-25.
 9. OECD (2003) Turning Science into Business: Patenting and Licensing at Public Research Organizations. Paris.
 10. Perkmann, M., Walsh, N. (2008) Engaging the scholar: Three types of academic consulting and their impact on universities and industry. Research Policy, Vol. 37, s. 1884-1891.
 11. Rasmussen, E., Moen, 0., Gulbrandsen, M. (2006) initiatives to promote commercialization of university knowledge. Technovation, Vol. 26, s. 518-533.
 12. Rasmussen, E. (2008) Government instruments to support the commercialization of university research: Lessons from Canada. Technovation, Vol. 28, s. 506-517.
 13. TrinityCollege - Dublin. Reserch and Innovation Service, www.irishscientist. ie (16.11.2009).
Cited by
Show
ISSN
1231-0328
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu