BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jedynak Piotr (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Pomiar wyników organizacji w modelu europejskiej nagrody jakości
Measurement of Organizational Performance in the European Quality Award Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 57-69, rys.,tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Organizacja, Pomiary
Organisation, Measurement
Note
summ.
Country
Francja
France
Abstract
W tekście przedstawiono możliwości wykorzystania modelu Europejskiej Nagrody Jakości jako alternatywnej formuły pomiaru wyników organizacji. Omówiono pojęcie i zasady doskonałości organizacyjnej w modelu EFQM oraz ideę trzech poziomów doskonałości wraz ze schematem postępowania w ocenie organizacji. (abstrakt oryginalny)

The Article presents possibilities of using European Quality Award model as altemative formuła for the performance measurement. It has been discussed conception and rules of organizational excel-lence in EFQM model and three excellence levels idea with a framework of organization assessment.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Buchacz T.: Pierwsze kroki w stosowaniu modelu EFQM. "Problemy Jakości" 2005, nr 5.
  2. Cyert R.M., March J.G.: A Behavioral Theory of the Firm. Blackwell Business, Cambridge 1992.
  3. Introducing Excellence. The European Foundation for Quality Management, V 2.1/En, 2003, http:// www.efqm.org/Default.aspx?tabid= 102.
  4. Peters T.J., Waterman R.H.: In Search ofExcellence. Harper and Row, New York 1982.
  5. Poziomy doskonałości EFQM. Uznanie za doskonalenie. NPO - EFQM, 2006, http://www.efqm.pl/ wyroznienia_uznanie.php.
  6. Poziomy doskonałości EFQM. Zaangażowanie w doskonalenie. NPO - EFQM, 2006, http://www.e-fqm.pl/wyroznienia_zaangazowanie.php.
  7. The Fundamental Concepts of Excellence. The European Foundation for Quality Management, V 2.1/ En, 2003 http://www.efqm.org/Default.aspx?tabid=102
  8. Watson T.J.: W poszukiwaniu doskonałego zarządzania. PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu