BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kompleksowa ocena sytuacji finansowej banku
Comprehensiye Estimated Financial Performance in Bank
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 139-149, rys.,tab., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Banki, Finanse banków
Banks, Banks finance
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie kompleksowej oceny sytuacji finansowej banku. Ocenę banku dokonano na przykładzie Fortis Bank SA w latach 2004-2006. W badaniu sytuacji finansowej wyodrębniono dwie części: analizę wstępna i ocenę wskaźnikową: rentowności, płynności i wypłacalności, struktury kapitałowo-majątkowej, jakości aktywów i rynku kapitałowego. (abstrakt oryginalny)

The aim article showed comprehensive estimated financial performance bank. Bank evaluation to made for example Fortis Bank SA in years 2004-2006. Estimated financial tow party: analysis en-try and ratios: profitability, liauidity and solvency, structure capital-assets and capital market.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bień W.: Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego. Difin, Warszawa 1998.
  2. Getka E.: Bankowość wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2001. Grzywacz J.: Podstawy bankowości. Difin, Warszawa 2006.
  3. Iwanowicz-Drozdowska M.: Zarządzanie finansowe bankiem, PWE, Warszawa 2005.
  4. Iwanowicz-Drozdowska M.: Ewolucja regulacji w zakresie adekwatności kapitałowej banku. "Bezpieczny Bank" 2004, nr 4.
  5. Iwanowicz-Drozdowska M.: Zastosowanie metody EVA do oceny działalności banku. Zeszyt Nauko wy Klif SGH "Studia i Prace" nr 17, Warszawa 2000.
  6. Iwanowicz-Drozdowska M.: Metody oceny działalności banku. Poltex SGH, Warszawa 1999.
  7. Jaworski W.L.: Bankowość. Podstawowe założenia, Poltex, Warszawa 1998.
  8. Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Red. E. Bogacka-Kisiel. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1998.
  9. ' Świderski I.: Sprawozdawczość finansowa banków i instytucji finansowych. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1998.
  10. Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego. Red. W. Przybylska-Kapuścińska. Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu