BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nita Bartłomiej (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Historyczne i metodyczne aspekty pomiaru dokonań przedsiębiorstwa za pomocą tableau de bord
Historical and Methodical Aspects of Corporate Performance Measurement by Means Of Tableau De Bord
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 165-176, rys.,bibliogr. 8 poz.
Keyword
Pomiary, Przedsiębiorstwo, Pomiar dokonań
Measurement, Enterprises, Performance measurement
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono francuskie podejście do pomiar dokonań w przedsiębiorstwie. W pierwszej części omówiono genezę oraz podstawowe założenia tableau de bord w kontekście rachunkowości zarządczej we Francji. Następnie, w drugiej części artykułu poddano dyskusji istotę oraz metodykę projektowania tableau de bord, a także potencjalne zastosowania tego instrumentu. Ostatecznie, podsumowano zasadnicze wady i zalety tej koncepcji.(abstrakt oryginalny)

In the article a French approach to corporate performance measurement was depicted. In the first part of the paper the origins and basie assumptions of tableau de bord were described in the con-text of management accounting in France. Next, in the second part the essence, the methodology of tableau de bord design and potential applications were discussed. Finally, the major advantages and disadvantages of this instrument were summarized.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bourguignon A., Malleret V., Nrrreklit H.: Balanced scorecard versus French tableau de bord: bey-ond dispute, a cultural and ideological perspective. "Les Cahiers de Recherche" 2001, nr 724.
  2. Bourguignon A., Malleret V., Nrrreklit H.: The American balanced scorecard versus the French ta¬bleau de bord: the ideological dimension. "Management Accounting Research" June 2004, vol. 15, iss. 2.
  3. Chiapello E., Lebas M.: The Tableau de bord, a French Approach to Management Information. Euro-pean Accounting Association Conference, Bergen 1996.
  4. Engel F., Kletz F. : Comptabilite generale. Les Presses de TEcole des Mines de Paris, Paris 2007.
  5. Epstein M.J., Manzoni J.F.: Implementing corporate strategy: From Tableaux de Bord to Balanced Scorecan/j. "European Management Joumal", April 1998, vol. 16, iss. 2.
  6. Epstein M.J., Manzoni J.F.: The Balanced Scorecard and Tableau de bord: Translating Strategy into Action. "Management Accounting" 1997, vol. 79, nr 2.
  7. Lebas M.: Managerial accounting in France: Overview of past tradition and current practice. "The European Accounting Review" 1994, vol. 3, iss. 3.
  8. Roberts A.: Management accounting in France. "Management Accounting" March 1995, vol. 73, iss. 34.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu