BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Polaczek Robert (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Title
Zarządzanie efektywnością gospodarowania jako kryterium oceny wyników małego i średniego przedsiębiorstwa
Managing Efficiency as an Eyaluation Criterion I for the Performance of Small and Medium Size Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 201-210, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie, Efektywność gospodarowania, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Management, Business efficiency, Small business
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu próbowano dowieść, że efektywność oraz zarządzanie efektywnością jest nierozerwalnie związane z funkcjonowaniem każdego przedsiębiorstwa. Wynika to z dwóch zasadniczych powodów: 1. Prawidłowy pomiar i ocena efektywności pozwala zidentyfikować obszary przedsiębiorstwa, w których zaangażowane zasoby są najkorzystniej pomnażane. 2. Właściwy pomiar i ocena efektywności umożliwia budowanie sprawiedliwych systemów oceny przedsiębiorstwa. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono podstawowe informacje o efektywności, a także cele i znaczenie metod pomiaru efektywności, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na system zarządzania efektywnością. W ostatniej części zaprezentowano podstawowe rodzaje wskaźników efektywności wykorzystywanych do oceny wyników małego i średniego przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The study tries to prove that efficiency and managing efficiency is inextricably linked with each company's operations. There are generally the main reasons for that: 1. Correct efficiency measurement and evaluation helps to identify areas in the company, where resources are used in the most profitable way. 2. Correct efficiency measurement and evaluation helps to build fair company performance assessment schemes. In addition, the study presents basic information on efficiency, the objectives and significance of efficiency measurement methods including the influence on efficiency management scheme. The last part of the study introduces basic types of efficiency ratios, which are used to evaluate the performance of small and medium size enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bielski M.: Organizacja, istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 2. Bień W.: Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Finans-Servis, Warszawa 2002.
 3. Bojarski W.W.: Efektywność systemowa przedsięwziąć gospodarczych. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2001.
 4. Borowiecki R.: Efektywność gospodarowania środkami trwałymi w przedsiębiorstwie. PWN, Warszawa-Kraków 1988.
 5. Efektywność źródłem bogactwa narodów. Red. T. Dudycza, ZN tom VII Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź-Wrocław 2006.
 6. Hamrol M.: System oceny przedsiębiorstwa przemysłowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1992.
 7. Kaplan R.S., Cooper R.: Zarządzanie kosztami i efektywnością. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000.
 8. Kosieradzka A.: Produktywność - pojęcia podstawowe. W: Bielski M.: Organizacja, istota, struktury, procesy. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 9. Polaczek R.: Przemiany strukturalne majątku a efektywność gospodarowania przedsiębiorstw sektora piwowarskiego, Poznań 2005.
 10. Rummler G.A., Brache A.P.: Podnoszenie efektywności organizacji. PWE, Warszawa 2000.
 11. Siemińska E.: Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wydawnictwo "Dom Organizatora" TNOiK Toruń 2002
 12. . Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Wolke R.: Koszty a efektywność gospodarcza imiemiki jej oceny. PTE, Warszawa 1984.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu