BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
45 lat teorii efektywnego rynku kapitałowego
45 Years of Efficient Capital Market Theory
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 7-16, fot., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Rynek kapitałowy, Teoria finansów, Matematyka finansowa
Economic theory, Capital market, Financial theory, Financial mathematics
Note
streszcz., summ..
Abstract
W roku 2010 mija czterdzieści pięć lat od opublikowania pierwszego artykułu dotyczącego hipotezy efektywnego rynku kapitałowego. Jest to jeden z klasycznych problemów nauki o finansach. Tematu tego dotyczy przedstawiany artykuł. Artykuł ten może być traktowany jako kolejny w pewnym cyklu, w którym przedstawiam najważniejsze osiągnięcia teorii finansów. Poprzednie artykuły zawierały przedstawienie osiągnięć Louisa Bachelier, ojca matematyki finansowej, teorii portfela, teorii wyceny opcji, ekonometrii finansowej oraz finansów behawioralnych.(fragment tekstu)

Paper is a part in the series of the articles written about the most important achievements in finance theory. It concerns efficient capital market hypothesis, which is on one hand a fundamental one, on the other hand a controversial hypothesis in capital market theory. In the paper the following problems are discussed: specification of three forms of efficient market hypothesis, some history of research in this area, tools used for verification of three forms of efficient market hypothesis.(original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Andreou E., Pittis N., Spanos A., On Modelling Speculative Prices: The Empirical Literature, "Journal of Economic Surveys" 2001, vol. 15.
 2. Black F., Noise, "Journal of Finance" 1986, vol. 41.
 3. Fama E.F., The Behavior of Stock Market Prices, "Journal of Business" 1965, vol. 38.
 4. Fama E.F., Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work, "Journal of Finance" 1970, vol. 25.
 5. Fama E.F., Efficient Capital Markets: "Journal of Finance" 1991, vol. 46.
 6. Fama E.F., Market Efficiency, Long-Term Returns, and Behavioral Finance, ,Journal of Financial Economies" 1998, vol. 49.
 7. Grossman S.J., Stiglitz J.E., On the Impossibility of Informationally Efficient Markets, "The American Economic Review" 1980, vol. 70.
 8. Jajuga K., Od Bacheliera do opcji egzotycznych, czyli sto lat teorii rynków finansowych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.
 9. Jajuga K., 50 lat teorii portfela, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, t. 2, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 10. Jajuga K., Trzydzieści lat nowoczesnej teorii wyceny instrumentów pochodnych,w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 11. Jajuga K., 25 lat ekonometrii finansowej, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, t. 1, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 12. Jajuga K., Trzydzieści lat współczesnych finansów behawioralnych, w: Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie, red. W. Tarczyński, Studia i Prace, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 13. Roberts H., Statistical versus clinical prediction of the stock market, tekst niepublikowany, 1967.
 14. Samuelson P.A., Mathematics of Speculative Price, "SIAM Review" 1973, vol. 15.
 15. Sewell M., History of the Efficient Market Hypothesis, tekst niepublikowany, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu