BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jajuga Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Some Standards in the Portfolio Performance Evaluation
Niektóre standardy dotyczące oceny wyników inwestycji
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2010, nr 28, s. 17-29, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Inwestycje finansowe, Rynek kapitałowy, Ocena wyników, Globalne Standardy Prezentacji Wyników Inwestycji
Financial investment, Capital market, Results evaluation, Global Investment Performance Standards (GIPS)
Note
streszcz., summ..
Abstract
Artykuł zawiera syntetyczny przegląd powszechnie akceptowanego podejścia w ocenie wyników inwestycji. Przedstawiony jest opis trzech etapów tego procesu, którymi to etapami są: pomiar wyników, przypisanie wyników i wycena wyników. W każdym przypadku omawiana jest podstawowa metodyka. W ostatniej części przedstawione są uwagi na temat Globalnych Standardów Oceny Inwestycji (GIPS), będących światowym standardem stosowanym przez praktyków.(abstrakt oryginalny)

The area of financial investments has become one of the very important areas of finance. Due to the increasing wealth of individuals and the developments in the field of financial instruments, financial investments have taken the important place in wealth management of individual persons as well as in institutional portfolio management. This has also led to the increasing importance of the area of portfolio performance evaluation, on one hand for investors (individual and institutional), on the other hand for portfolio managers.(fragment of text)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bacon C. R., Practical Portfołio Performance Measurement and Attribution, Wiley, New York 2004.
  2. Bailey J.V., Richards T.M., Tiemey D.E., Evaluating portfolio performance, in: Managing Investment Portfolio.^: A Dynamic Process, Wiley, Maginn J.L., Pinto J.E., McLeavey D., New York 2007.
  3. Lawton P., Remington W.B., Global investment performance standards, in: Managing Investment Portfolios: A Dynamic Process, Maginn J.L., Pinto J.E., McLeavey D., Wiley, New York 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu