BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bohdanowicz Leszek (Uniwersytet Łódzki), Jeżak Jan (Uniwersytet Łódzki), Matyjas Zbigniew (Uniwersytet Łódzki), Auer-Rizzi Werner, Reber Gerhard, Sehic Alma, Szabo Erna
Title
Czynniki wpływające na liczebność rad nadzorczych - badania porównawcze polskich i austriackich spółek
Determinants of Suferyisory Board Size - Eyidence from Austrian and Polish Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 277-286, tab.,bibliogr. 27 poz.
Keyword
Rada nadzorcza, Badania porównawcze, Spółki
Supervisory board, Comparative examination, Companies
Note
summ.
Abstract
W artykule znalazły się wyniki badań na temat liczebność rad nadzorczych polskich i austriackich spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Wiedniu. Dane na temat wykorzystanych w badaniu zmiennych zbierano w 2007 roku. Celem badań było porównanie czynników wpływających na liczebność rad nadzorczych w Polsce i w Austrii. Prowadząc badania stwierdziliśmy, że na liczebność rad nadzorczych w Austrii przede wszystkim wpływają: reprezentacja pracowników w radach nadzorczych, własność Skarbu Państwa, wielkość spółki i liczba kobiet w radach nadzorczych. Natomiast na liczebność rad nadzorczych w Polsce wpływają: koncentracja własności, własność zagranicznych inwestorów, wielkość spółki, liczebność zarządu i liczba kobiet w radzie nadzorczej.(abstrakt oryginalny)

This paper reports the supervisory board size of Polish and Austrian companies listed on the Warsaw Stock Exchange and Yienna Stock Exchange using data disclosed in annual reports published in 2007. In our study we compare the determinants of supervisory board size in Poland and Austria. Our fmdings suggest that the supervisory board size in Poland is determined by ownership concentration, percentage of firm owned by foreign investors, company size, management board size and number of women on the supervisory board. The supervisory board size in Austria is determined by workers representatives on the superyisory board, percentage of firm owned by the National Treasure, company size and number of women on the superyisory board.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Andres de P., Azofra V., Lopez F.: Corporate Boards in OECD Countries: size composition, functioning and effectiveness. "Corporate Govemance: An International Review" 2005, nr 2.
 2. Austrian Code of Corporate Govemance, January 2006.
 3. Daily C, Dalton D., Cannella A.: Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data. "Academy of Management Review" 2003, nr 3.
 4. Davis J., Schoorman F., Donaldson L.: Toward Stewardship Theory of Management. "Academy of Ma-nagement Joumal" 1997.
 5. Donaldson L., Davis J.: Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. "Australian Joumal of Management" 1991, nr 1.
 6. Eisenhardt K.: Agency Theory: An Assessment and Review. "Academy of Management Review" 1989, nr 1.
 7. Fox M., Hamilton R.: Ownership and Diversification: Agency Theory and Stewardship Theory. "Joumal of Management Studies" 1994, nr 1
 8. . Hendry K., Kiel G.: The Role of the Board in Firm Strategy: Integrating Agency and Organisational Control Perspectives. "Corporate Govemance: An Intemational Review" 2004, nr 4.
 9. Hillman A., Dalziel T.: Boards ofDirectors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence Perspectives. "Academy of Management Review" 2003, nr 3.
 10. Jensen M., Meckling W.: Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. "Joumal of Financial Economics" 1976.
 11. Jensen M.; The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Intemal Control System. "Joumal ofFinance" 1993.
 12. Johnson J., Daily C, Ellstrand A.: Boards of Directors: A Review and Research Agenda. "Joumal of Management" 1996, nr 3.
 13. Kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r, DzU nr 94, poz. 1037.
 14. Lis K.A., Stemiczuk H.: Nadzór korporacjny. Oficyna ekonomiczna, Kraków 2005.
 15. Mace M.: The President and the Board ofDirectors. "Harvard Business Review" 1972, marzec/kwiecień.
 16. Maslow A.: Motywacja i osobowość. Wyd. PAX, Warszawa 1990.
 17. Mayer C: Nadzór nad działalnością spółek w gospodarce rynkowej i w gospodarce okresu transformacji. W: W poszukiwaniu skutecznej rady, czyli o kontroli spółek akcyjnych w gospodarce rynkowej. Red. M. Hessel. Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesy, Kraków 1995.
 18. McGregor D.; The Humań Side of the Enterprise. McGraw-Hill, New York 1960.
 19. Oviatt B.: Agency and Transaction Cost Perspectives on the Manager-shareholder Relationship: Incentives for Congruent Interest. "Academy of Management Review" 1988, nr 2.
 20. Pfeffer J., Saiancik G.: The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective. Harper&Row, New York 1978.
 21. Rose C: The Composition ofSemi-Two Tier Corporate Boards and Firm Performance. Corporate Govemance: An Intemational Review, nr 5, 2005.
 22. Spencer Stuart: Der Spencer Stuart Board Index Ósterreich 2006. Spencer Stuart 2007.
 23. Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych. Red. J. Jeżak. Wyd. UŁ, Łódź 2005.
 24. Szabo E., Brodbeck F, Den Hartog D.N., Reber G., Weibler J., Wunderer R.: The Germanie Europę cluster: where employees have voice. "Joumal World Business" 2002.
 25. Theisen R., Salzberger W.: Three Ideas for the 'Two Tier' Approach. "European Business Fomm" Spring 2001.
 26. Weil, Gotshal&Manges, Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the Europe¬an Union and its Members. January 2002.
 27. Yermack D.: Higher Market Yaluation of Companies with a Smali Board of Directors. "Joumal of Financial Economics" 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu