BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hamrol Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Ochocki Andrzej
Title
Wpływ struktury akcjonariatu na efektywność gospodarowania przedsiębiorstw
Influence of the Structure of Shareholders on Efficiency of Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 287-298, rys.,bibliogr. 19 poz.
Keyword
Efektywność gospodarowania, Przedsiębiorstwo, Akcjonariat
Business efficiency, Enterprises, Shareholding
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem opracowania jest wpływ struktury własności na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw. Wyniki dotychczas prowadzonych badań w tym zakresie, zarówno na świecie jak i w Polsce, wskazują na często przeciwstawne zależności począwszy od pozytywnej korelacji między koncentracją własności a wartością przedsiębiorstwa, po negatywne zależności między koncentracją własności a efektywnością przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is influence of the ownership stmcture on efectiveness of the companies. Results of studies in this area worldwide and in Poland until now indicate contrary relations, starting from positive correlation between concentration of ownership and value of the companies, ending at negative relation of concentration and companies' performance.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aluchna M.: Mechanizmy Corporate Governanace w polskich spółkach giełdowych. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 2. Aluchna M,, Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A.: Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW. PFCG, Gdańsk 2005.
 3. Blair M.: Ownership and control. Brookings Institution Press, Washington D.C. 1995.
 4. B0hren 0., 0degaard B.: Corporate governance and economic performance in Norwegian listed firms. Sandyika: Norwegian School of Management, Research Reports No 11/2001.
 5. Claessens S., Klingebiel D., Lubrano M.: Rozwój rynku kapitałowego i ładu korporacyjnego w Polsce: Droga rozwoju IRB, Warszawa 2002.
 6. Dzierżanowski M.: Ewolucja struktury własności i kontroli polskich korporacji - obraz modelu polskiego rynku kapitałowego i systemu corporate governance, http://www.pfcg.org.pl, IBnGR, 2002.
 7. Dzierżanowski M., Tamowicz P.: Własność i kontrola polskich korporacji. Ewolucja struktur wlasnościowo-kontrolnych. Transformacja Gospodarki Nr 110, Gdańsk 2002.
 8. Gruszczyński M.: Ekonometria nadzoru korporacyjnego. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2003.
 9. James D.R., Soref M.: Profit Constraints on Managerial Autonomy: Managerial Theory and the Unmaking ofthe Corporation President. "American Sociological Review" 1981, nr 46.
 10. Kamerschen D.: The Influence of Ownership and Control on Profit Rates. "American Economic Review" 1968, nr 58.
 11. Kamiński M.: Wpływ rozdziału własności i łiontrołi na efektywność i wartość przedsiębiorstwa. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu.
 12. Lamer R.: Management Control and the Large Corporation. Dunellen, Nowy Jork 1970.
 13. Lehmann W., Weigand J.: Does the governed Corporation perform better? Governance structures and corporate performance in Germany. "European Finance Review" 2000,nr 4.
 14. Lemmon M., Lins K.: Ownership structure, corporate governance and firm value: Evidence from the East Asian financial crisis. William Davidson Working Paper, no. 393, 2001.
 15. Mizmchi M.; Berle and Means revised: the governance and power of large U.S. Corporations. "Theory and Science" 2004.
 16. Monsen R., Chiu J., Cooley D,: The Ejfect of Separation of Ownership and Control on the Performance of the Large Firm. "Quarterly Joumal of Economics" 1968, 82.
 17. Neun S.P., Santerre R.E.: Dominant stockownership andprofitability. "Managerial and Decisions Economic" 1986, Vol 7.
 18. Postrach K.: Problemy nadzoru korporacyjnego w spółkach w dominującym akcjonariuszem. W: Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych. Red. S. Rudolf. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.
 19. Zeitlin M.: Corporate Ownership and Control: The Large Corporations and the Capitalist Class. "American Joumal of Sociology" 1974, nr 79.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu